Nowy numer 39/2022 Archiwum

Konkurs dla młodych literatów

Rusza V Podkarpacki Konkurs Twórczości Literackiej dla uczniów szkół gimnazjalnych „Gdy słowa dojrzewają”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów klas gimnazjalnych Podkarpacia – zwłaszcza z powiatu niżańskiego, stalowowolskiego oraz powiatów sąsiednich

24 Stycznia
ZS w Jeżowem, godz. 13:27
Organizator: Zespół Szkół w Jeżowem

Udział zapowiedzieli:

Konkurs obejmuje twórczość poetycką i prozatorską. Uczestnik wysyła zestaw składający się z trzech wierszy w kategorii A – poezja, lub jeden tekst prozą (opowiadanie, nowelę, fragment powieści) o wymiarze do 5 stron maszynopisu (wydruku komputerowego). Konkurs nie obejmuje form paraliterackich (felietonów, esejów, reportaży itd.), które trudno byłoby porównać i ocenić w zestawieniu z propozycjami ściśle literackimi. – Chcemy ujawnić i rozbudzić talentów literackich młodzieży, kształtowanie przez nią własnego, oryginalnego warsztatu twórczego oraz ułatwienie młodzieży kontaktów z ludźmi parającymi się twórczością literacką – za pośrednictwem konkursowego jury, osób prowadzących w ramach konkursu warsztaty twórcze i ujawniających tajniki poczynań literackich. „Gdy słowa dojrzewają”, nie określa tematyki utworów, w żaden sposób nie decyduje o ograniczeniach treściowych. Istnieje pełna dowolność w zakresie tematyki, treści zgłoszonych propozycji literackich. Utwory powinny mieć nadane tytuły. Dotyczy to w szczególności prozy. W przypadku utworów poetyckich dopuszcza się nadesłanie utworów bez tytułu – mówi Ryszard Mścisz, organizator literackich zmagań.

Każdy uczestnik w terminie do 11 marca 2016 r. przesyła drogą pocztową na adres: Zespół Szkół w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 162a (z dopiskiem na kopercie: „Gdy słowa dojrzewają V”),  3 utwory poetyckie lub jeden tekst prozą – w czterech egzemplarzach (wydrukach). Powinny one być zapisane czcionką 12. Na dużej kopercie należy zaznaczyć kategorię (A – poezja lub B – proza) oraz u góry koperty podać GODŁO uczestnika  (wyraz lub wyrażenie, pod którym ukryty jest uczestnik konkursu; jury ocenia utwory anonimowe). Utwory na wszystkich egzemplarzach (wydrukach) muszą być opatrzone GODŁEM identycznym jak to na kopercie, w której zostaną przesłane (nie wolno ujawniać na kopercie ani przy tekstach właściwych imion i nazwisk, czy szkół, do których uczęszczają uczestnicy).  Każdy uczestnik konkursu powinien ponadto dołączyć do przesyłki konkursowej zwykłą, małą kopertę, na której będzie zapisane jego GODŁO, zaś w środku dane osobowe uczestnika. Potrzebnymi danymi osobowymi są: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, adres domowy, telefon kontaktowy lub adres e-mail, nazwisko opiekuna. Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Uczniowie mogą przesłać tylko te utwory, które nie zostały wyróżnione w innych konkursach i nie były drukowane w prasie (nie dotyczy to druku w szkolnych gazetkach). Istnieje możliwość udziału ucznia zarówno w kategorii poezji jak i prozy – jeśli uprawia obie te kategorie i prześle oddzielnie utwory z zakresu tych form literackich. Utwory powinny być oczywiście napisane samodzielnie.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem. Patronat nad konkursem sprawują: Kwartalnik Literacko-Artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, Związek Literatów Polskich – Oddział w Rzeszowie, Starosta Niżański – Robert Bednarz, Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli i Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.

W razie wątpliwości regulaminowych należy skontaktować się z organizującym konkurs polonistą Zespołu Szkół w Jeżowem – Ryszardem Mściszem. Można skontaktować się z nim osobiście, dzwoniąc do szkoły w godzinach jej pracy (158794328), lub pisząc na jego adres e-mailowy: rmsc@wp.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

Zapisane na później

Pobieranie listy