Nowy numer 43/2020 Archiwum

70 lat Stalowej Woli

Prezydent miasta zaprasza na świętowanie 70. lecia Stalowej WOli.

2 Kwietnia
Stalowa Wola, godz. 07:27
Organizator: Urząd Miasta Stalowej WOli

Udział zapowiedzieli:

1 kwietnia 2015 – 70 rocznica nadania praw miejskich Stalowej Woli

Pierwszego dnia kwietnia przypada rocznica nadania praw miejskich naszemu miastu. Z dniem 1 kwietnia 1945 roku Stalowa Wola uzyskała status miasta. Co ciekawe decyzja o nadaniu praw miejskich oficjalnie została wydana rok później z mocą wsteczną.  

Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 26 kwietnia 1946 r. o zaliczeniu Stalowej Woli w powiecie niżańskim województwie rzeszowskim do rzędu miast i ustaleniu jej granic weszło w życie 7 czerwca 1946 z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 1945.  Tym samym 7 lat po nadaniu nazwy osiedlu Stalowa Wola, odradzające się miasto po wojnie uzyskało status miasta.

Rozporządzenie ustanawiające miasto, wyłączało z obszaru gminy wiejskiej Nisko w powiecie niżańskim województwa rzeszowskiego, tereny: osiedla mieszkalnego „Stalowa Wola”, Zakładów Południowych „Stalowej Woli” wraz z lasami i polami, Okręgowego Zjednoczenia Elektrowni Tarnów „OZET”.

„Z terenów wymienionych w §1 niniejszego rozporządzenia tworzy się nową gminę Stalowa Wola z równoczesnym zaliczeniem jej do rzędu miast”– głosiło rozporządzenie stanowiące prawa miejskie dla naszego miasta.  W dokumencie tym zostały określone precyzyjnie granice miasta, które miały być wytyczone przez komisję, w której skład mieli wejść przedstawiciele miasta Stalowa Wola oraz gminy Nisko.

Warto zauważyć, że ówczesna Stalowa Wola w swoich granicach skupiała 1092 ha powierzchni, z czego osiedle mieszkaniowe zajmowało niecałe 30 procent terytorium. Zdecydowana część ówczesnej powierzchni miasta (niecałe 800 ha) było przeznaczone pod budowę huty i elektrowni.

Rozwój Stalowej Woli wymusił w 1953 roku włączenie w granice administracyjne miasta wsi Pławo, co zwiększyło powierzchnię nowego ośrodka miejskiego ponad trzykrotnie. Włączone do Stalowej Woli tereny wsi Pławo nie nadawały się jednak w zdecydowanej większości do szybkiej zabudowy ze względu na swój zalewowy charakter oraz duże zalesienie. W 1973 roku w granice administracyjne Stalowej Woli został włączony Rozwadów. Ostatniego poszerzenia granic Stalowej Woli dokonano w 1977 roku włączając w jej terytorium wieś Charzewice. Od tego czasu powierzchnia Stalowej Woli wynosi 82 km2.

Stalowa Wola w roku uzyskania praw miejskich liczyła 6119 mieszkańców.  Dzisiaj, a więc 70 lat później, Stalowa Wola liczy niecałe 64 tysiące mieszkańców.

- Dzisiejsza data symbolicznie otwiera rok obchodów 70-lecia nadania praw miejskich Stalowej Woli. Z racji tego, iż data przypada w  środku Wielkiego Tygodnia, główneuroczystościodbędą się podczas imprez masowychorganizowanych z okazji Dni Miasta, imprezy wakacyjnejoraz na zakończenie roku – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

- Z okazji 70-lecia planujemy również uhonorowaćosobyzaangażowane w rozwój społeczno-gospodarczy naszego miasta. Wszystkie instytucje kultury będą zaangażowane w projekty artystyczne i wystawy honorujące budowniczych Stalowej Woli. Będziemy chcieli również wspierać publikacje książkowe mówiące o historii naszego miasta – dodaje prezydent Stalowej Woli.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy