Zjazd Diecezjalny KSM

W Sandomierzu odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wydarzenie zgromadziło młodych ludzi z różnych parafii, którzy wspólnie uczestniczyli w modlitwie, dyskusjach i wyborach nowych władz stowarzyszenia.

Zjazd rozpoczął się od Mszy Świętej, która była duchowym wstępem do dalszych obrad. Następnie uczestnicy udali się do Katolickiego Domu Kultury im. św. Józefa, gdzie odbyła się główna część spotkania.

- Podczas zjazdu podsumowano prace minionej kadencji. Przedstawiono sprawozdania z działalności, które ukazały zaangażowanie młodzieży w różnorodne inicjatywy duchowe, kulturalne i społeczne. Następnie zaprezentowano kandydatów do Zarządu i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej na lata 2024-2026 - poinformował ks. Łukasz Chmiel, asystent diecezjalny KSM DS.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz mianował Prezesem Zarządu Daniela Kozieła z parafii Olbierzowice oraz potwierdził wybór pozostałych członków Zarządu i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej (DKR) na lata 2024-2026:

  • Prezes: Daniel Kozieł z parafii Olbierzowice,
  • Zastępca Prezesa: Eliza Kurowska z parafii Zofiówka,
  • Członek Delegat na Krajową Radę: Patrycja Rębisz z parafii Krzątka,
  • Skarbnik: Emilia Słowik z parafii Radomyśl nad Sanem,
  • Sekretarz: Bartosz Pietrzyk z parafii Potok Wielki,
  • Zastępca Sekretarza: Dawid Karaban z parafii Radomyśl nad Sanem,
  • Członek Zwyczajny: Aleksandra Zawisza z parafii Gościeradów.

W skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Przewodniczący DKR: Wiktoria Torba z parafii Lipa,
  • Zastępca Przewodniczącego: Urszula Brocka z parafii św. Bartłomieja w Staszowie,
  • Członek: Adrian Jaskowski z parafii Radomyśl nad Sanem.

Asystentami Diecezjalnymi KSM w naszej diecezji pozostają ks. Łukasz Chmiel oraz ks. Łukasz Kołodziej, którzy wspierają młodzież w ich duchowym rozwoju i działaniach na rzecz lokalnych wspólnot.

« 1 »