Dominacja Stalowej Woli

W Zespole Szkół w Jeżowem odbył się finał XIII Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej "Gdy słowa dojrzewają".

Poeci i prozaicy ze szkół podstawowych z Podkarpacia otrzymali nagrody, wyróżnienia i nagrody specjalne, które przyznało jury, któremu przewodniczył Ryszard Mścisz, organizator konkursu.

Konkursowi po raz kolejny patronowali starosta niżański Robert Bednarz (zarazem fundator nagród), kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie i Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli.

Dominacja Stalowej Woli

Kategoria poezji - nie po raz pierwszy - została zdominowana przez uczniów szkół ze Stalowej Woli, zwłaszcza PSP nr 12. Podopieczne Mirosławy Pikuli zdobyły nagrodę pierwszą - Wiktoria Wotszel, dwie równorzędne nagrody drugie - Antonina Zielińska i Antonina Mrowiec - oraz dwie nagrody trzecie - Laura Gilar i Nikola Mozgawa. Równorzędną nagrodę pierwszą zdobyła także Martyna Wierzbicka ze PSP nr 3 w Stalowej Woli.

Dominacja Stalowej Woli

Podobnie było z prozą. I nagrodę zdobyła Antonina Mrowiec z PSP nr 12 w Stalowej Woli. Trzy równorzędne nagrody trzecie przypadły zaś uczennicom z PSP nr w 3 w Stalowej Woli: Jagodzie Pityńskiej, Wiktorii Wermińskiej i Martynie Wierzbickiej. Równorzędną nagrodę pierwszą zdobyła także Weronika Stachyra z Zespołu Szkół w Przewrotnem, zaś dwie drugie nagrody Gabriela Wcisło z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz Andrzej Dechnik z PSP w Krzeszowie Górnym.

« 1 »