Nowy numer 21/2024 Archiwum

Nisko. Robert Bednarz ponownie starostą

Radni Rady Powiatu Niżańskiego wybrali władze samorządowe na VII kadencję, na lata 2024-2029.

Po złożeniu ślubowania radnymi Rady Powiatu Niżańskiego zostali: Robert Bednarz, Błażej Borowiec, Łukasz Chamot, Sylwester Daśko, Justyna Delekta, Alicja Habuda-Cichoń, Magdalena Hasiak, Tomasz Karaś, Jan Kowal, Małgorzata Kuś, Dariusz Łebko, Adam Mach, Roman Pokora, Józef Sroka, Benedykt Sudoł, Lucjan Tabasz, Andrzej Tofilski, Gabriel Waliłko i Karol Wołoszyn.

Nisko. Robert Bednarz ponownie starostą

Radni w głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego wybrali po raz kolejny S. Daśkę. Wiceprzewodniczącymi zostali T. Karaś i B. Sudoł.

Nisko. Robert Bednarz ponownie starostą

Rada powiatu na starostę powiatu niżańskiego wybrała R. Bednarza.

Nisko. Robert Bednarz ponownie starostą

- Zobowiązuję się do sumiennej pracy na rzecz powiatu niżańskiego i jego mieszkańców, a wszystkich zapraszam do współpracy. Mam bowiem świadomość, że tylko dobra współpraca może przynieść zamierzone efekty - powiedział  starosta.

Wicestarostą wybrano J. Srokę, natomiast członkami zarządu będą radni M. Hasiak, D. Łebko i A. Mach.

« 1 »