Nowy numer 15/2024 Archiwum

Nisko. Olimpijski finał

Finał Ogólnopolski Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości odbył się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

W zawodach wzięło udział 76 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Organizatorem olimpiady był Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Urzędem Patentowym RP.

- Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny i jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, a także poszerzenie ich wiedzy - wyjaśniła Anna Brak z RCEZ w Nisku.

Nisko. Olimpijski finał

Eliminacje szkolne i okręgowe wyłoniły 76 finalistów szczebla ogólnopolskiego z całego kraju, którzy wyróżnili się bardzo dużą wiedzą. Wśród nich znaleźli się uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, którzy z powodzeniem startują w różnego rodzaju zmaganiach związanych z wynalazczością i innowacyjnością.

Olimpiadę wygrał Mikołaj Pękala, drugie miejsce zajęła Iga Posturzyńska, zaś trzecie Bartłomiej Wojak. Finaliści i laureaci Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości uzyskali zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz mogą starać się o indeksy na wybrane wydziały renomowanych uczelni w Polsce poza procedurą rekrutacyjną.

Jeżeli chodzi o uczniów Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, to laureatem został Bartosz Zięba, finalistami - Jakub Pelic i Sebastian Kolański.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy