Nowy numer 49/2023 Archiwum

Rudnik nad Sanem. Pamięci ks. Czesława Wali

Powstała Fundacja im. Czesława Wali, której najważniejszym zadaniem jest dokończenie budowy Pomnika Odzyskania Niepodległości oraz wznowienie budowy Ogólnopolskiego Domu dla Głuchych.

Prezesem fundacji został Marian Pędlowski a jego zastępcą - Ryszard Maj. Na przewodnicząca Rady Fundacji, w której zasiada siedem osób, wybrano Różę Wragę.

- Budujemy jedyny w Polsce Dom dla Głuchych, spełniając marzenie ks. Czesława Wali. Ksiądz infułat Czesław Wala, będąc jeszcze w Kałkowie, podejmował wiele inicjatyw wspierających osoby z uszkodzonym słuchem. Zawsze dostrzegał w nich ogromny potencjał, a poprzez swoje działania pozwalał rozwinąć skrzydła ludziom ambitnym, lecz zepchniętym na margines z powodu swej niepełnosprawności. Często powtarzał słowa: „Dopóki żyję, to pomagam” - uzasadnił ten cel fundacji jej prezes.

Dom dla Głuchych w Rudniku nad Sanem ma nie tylko otoczyć opieka głuchych, bezdomnych czy  samotnych, ale też  prowadzić działalność charytatywną i edukacyjną na ich rzecz oraz wspierać przedsięwzięcia służące rozwojowi życia religijnego i kulturalnego, sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku głuchych.

W tym celu ks. Czesław Wala przeznaczył rodzinną działkę, prawie 1,3 ha, i sprowadził do Rudnika siostry z Włoch, które w swoim charyzmacie mają szczególną troskę o głuchych.

Zarząd Fundacji zwrócił się też do władz samorządowych z prośbą o pośmiertne nadanie ks. Czesławowi Wali tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Więcej w papierowym wydaniu sandomierskiego „Gościa Niedzielnego” (nr 10 na 12 marca).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy