Nowy numer 32/2022 Archiwum

Wspólna gra o duże pieniądze

Cztery gminy będą wspólnie starać się o pozyskanie dofinansowania na rewitalizację terenów po kopalniach siarki.

List intencyjny w tej sprawie podpisali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie Tarnobrzega, Baranowa Sandomierskiego, Nowej Dęby oraz Grębowa.

Zawiązane partnerstwo ma pomóc im w pozyskaniu dużych pieniędzy na realizację partnerskiego projektu zakładającego rewitalizację zdegradowanych przestrzeni publicznych oraz terenów po zlikwidowanych kopalniach siarki i przemyśle chemicznym, leżących w obrębie wymienionych czterech gmin.

- Chcąc wykorzystać szanse jakie niesie ze sobą Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 oraz programy perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, zdecydowaliśmy się połączyć siły w staraniach o pozyskanie pieniędzy na kolejne etapy zagospodarowania posiarkowych terenów - mówi Dariusz Bożek prezydent Tarnobrzega.

Celem projektu, jaki zamierzają realizować cztery gminy, jest nadanie posiarkowym terenom nowych funkcji turystycznych, gospodarczych, rekreacyjnych i społecznych oraz poprawienie estetyki i ładu przestrzennego. W przypadku obszaru wokół Jeziora Tarnobrzeskiego przewidziane są inwestycje opiewające na 40 milionów złotych, obejmujące m.in. budowy: wjazdu nad jezioro, pomostów przy punktach gastronomicznych, posterunku dla policji wraz ze slipem, nowych punktów handlowych i usługowych.. Ponadto zakłada przebudowę obecnego punktu widokowego oraz ogrodzenia mariny, a nawet iluminację terenu. W ramach infrastruktury rekreacyjnej przewidziane zostało wykonanie wodnego placu zabaw, budowa mola i pomostów, miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, jak boiska do gry w piłkę i kolejne place zabaw. Z  myślą o turystach, którzy zechcieliby swój wypoczynek nad jeziorem nie ograniczać tylko do dotychczasowych jednodniowych wypadów, przewidziane jest utworzenie bazy noclegowej, profesjonalnego pola campingowego, karawaningowego i namiotowego wraz z pawilonami sanitarnymi. W planie ujęto też elementy małej architektury oraz zagospodarowanie terenów pod łowiska wędkarskie. Pomyślano też o budowie stanicy kajakowej wraz z infrastrukturą nawodną.

Decyzją włodarzy gmin, uczestników porozumienia, propozycje projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 ma złożyć prezydent Tarnobrzega, który został także zobowiązany do koordynowania opracowania wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2027, w której znajdą się najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w tym okresie. Założeniami do opracowania strategii zajmie się natomiast grupa robocza, w której znajdą się przedstawiciele partnerskich gmin.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama