Nowy numer 5/2023 Archiwum

Tarnobrzeg uczci Ferdynanda Kurasia

Rada Miasta podjęła uchwałę, by 2021 był Rokiem Ferdynanda Kurasia.

Z racji przypadającej w tym roku 150. rocznicy urodzin poety wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bożena Kapuściak oraz Tadeusz Zych, prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego i zarazem dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, wystąpili z wnioskiem uczczenia go poprzez ustanowienie w mieście Roku Ferdynanda Kurasia.

W uzasadnieniu napisali: "Tradycję oraz historię zarówno ogólną, jak i lokalną tworzą wydarzenia, a przede wszystkim wybitne, wyróżniające się postaci oraz ich zasługi i działania, które pomimo upływu czasu i zmieniającego się świata pozostają w naszej pamięci. Jedną z takich wybitnych, lokalnych postaci był Ferdynand Kuraś, urodzony 21 lutego 1871 roku w Wielowsi. Kuraś, pomimo chłopskiego pochodzenia, utraty słuchu będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku oraz towarzyszącej mu praktycznie przez całe życie biedy, posiadł trudną do zdobycia w swoich czasach wiedzę, umiejętność czytania, a także pisania. Był osobą o niezwykłej wrażliwości i chęci poznania świata".

Ferdynand Kuraś, który przyszedł na świat w Wielowsi, obecnie os. Tarnobrzega, był cenionym poetą, który miał w swoim dorobku 6 tomików poezji - "Z pod chłopskiej strzechy" (Kraków 1905), "Wiązanka z chłopskiej niwy" (Lwów 1909), "Tatarzy w Sandomierzu. Dwie legendy wierszem" (Kraków 1909), "Dzwoń, chłopska pieśni!" (Kraków 1913), "Z ojczystych łanów" (Warszawa 1914) i "Na nowe tory" (Łódź 1923). Zadebiutował w 1893 r. publikacją wiersza "Na zgon Teofila Lenartowicza". Powszechne uznanie przyniosło mu wydanie wspomnień "Przez ciernie żywota", które ukazały się w 1924 r. z przedmową samego Stefana Żeromskiego. Współpracował także z gazetami, publikując m.in. na łamach "Krakusa", "Głosu Ziemi Sandomierskiej", "Głosu Ziemi Tarnobrzeskiej", "Roli", "Przyjaciela Ludu", "Słowa Polskiego" czy "Kuriera Lwowskiego".

Wiele razy w swej twórczości podejmował lokalną, tarnobrzeską tematykę. Był jednym z najbardziej znanych i cenionych pisarzy chłopskich, a wyrazem tego było zawiązanie Komitetu Obywatelskiego dla sprawy Ferdynanda Kurasia pod przewodnictwem prof. Stanisława Tarnowskiego, pełniącego wówczas funkcję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komitet ze zgromadzonych wpłat kupił grunt o powierzchni nieco ponad 0,5 ha w Dzikowie i część cegły na podmurówkę, drewno na budowę domu ofiarował zaś hrabia Zdzisław Tarnowski. Dysponując dodatkowo pieniędzmi ze sprzedaży gospodarstwa w Wielowsi, poeta wzniósł nowy dom i skromne zabudowania gospodarcze. 1 września 1912 r. odbyło się uroczyste przekazanie poecie "daru narodowego".

Za swoją twórczość F. Kuraś odznaczony został krzyżem Polonia Restituta oraz nadaniem przez władze gospodarstwa rolnego w Karwinie koło Proszowic.

W styczniu 1897 r. w kościele parafialnym w Wielowsi zawarł związek małżeński z Gertrudą Wrykówną z Sielca. Doczekali się sześciorga dzieci, z których tylko dwoje przeżyło rodziców.

Zmarł 3 grudnia 1929 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Dobranowicach.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy