Nowy numer 48/2020 Archiwum

Infolinia i platforma dla potrzebujących wsparcia

Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły specjalną infolinię oraz platformę, na które instytucje mogą zgłaszać potrzebę wsparcia ich działań.

Pod numerem 800 100 115 pracownicy placówek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych mogą przez całą dobę składać wnioski z prośbą o wsparcie dla nich oraz ich podopiecznych. Informacja ta natychmiast trafia do koordynatora z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, który zajmuje się realizacją zadania.

Infolinia jest dodatkowym narzędziem komunikacji, służącym szybkiemu przekazaniu prośby o pomoc i nadaniu jej biegu, w przypadku gdyby pojawiły się trudności ze złożeniem stosownego wniosku poprzez internetową aplikację „Platforma wsparcia WOT” lub w formie tradycyjnej, czyli za pomocą pisma czy faksu.

„Platforma Wsparcia WOT”, umożliwiająca składanie wniosku o pomoc w maksymalnie uproszczonej i odbiurokratyzowanej formie, powstała w marcu tego roku, podczas wiosennej fali epidemii.

Do tej pory na platformie zarejestrowało się blisko 40 podmiotów, które złożyły ok. 200 wniosków o pomoc do 3. PBOT. Najczęściej korzystały z niej wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, zespoły zarządzania kryzysowego, szpitale, centrum krwiodawstwa oraz organizacje charytatywne.

Obecnie z powodu nasilenia się epidemii, a co za tym idzie - wzrostem zaangażowania różnych instytucji w działania przeciwkryzysowe, zwiększyła się też liczba wniosków o wsparcie przez terytorialsów z Podkarpacia. „Platforma Wsparcia WOT” to aplikacja webowa dostępna pod adresem: https://pomocwot.ron.mil.pl/, mogą z niej korzystać tylko zarejestrowane podmioty. Aby dokonać rejestracji należy wysłać e-mail z wnioskiem o rejestrację na adres: pomocwot@mon.gov.pl, w odpowiedzi wnioskodawca otrzyma wiadomość z prośbą o przesłanie szczegółowych danych niezbędnych do rejestracji. Po przejściu rejestracji użytkownik otrzymuje pełen dostęp do usługi.

Całkowity nadzór nad składanymi wnioskami mają wojewodowie, którzy po ocenienie danego wniosku decydują o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, wniosek trafia do brygady właściwej dla danego regionu.

Obsługa aplikacji ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza,  w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy oraz nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla koordynatora WOT, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy 3. PBOT z pomocą.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama