Nowy numer 3/2021 Archiwum

Podkarpacie. Terytorialsi podsumowali "Odporną wiosnę"

Podkarpaccy terytorialsi podsumowali akcję "Odporna wiosna", związaną z działaniami wynikającymi z zagrożenia wywołanego przez nowy koronawirus.

Po raz pierwszy siły zbrojnie, w tym także Wojska Obrony Terytorialnej, tak mocno zaangażowały się w działania przeciwkryzysowe.

Terytorialsi jako pierwszy ruszyli ze wsparciem dla osób potrzebujących, administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia i wielu innych instytucji. 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej już 6 marca, czyli dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w naszym kraju, decyzją jej dowódcy rozpoczęła działania związane z epidemią, a sześć dni później zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy.

Natomiast 18 marca 3. PBOT rozpoczęła operację przeciwkryzysową pk. „Odporna wiosna”, w realizacji której wspierali ją podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej. Do pomocy wymagających specjalistycznego wyposażenia delegowane były zespoły chemiczne oraz personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, wsparcia udzielali także żandarmi oraz żołnierze Inspektoratu Wsparcia SZ.

W operację „Odporna wiosna” na Podkarpaciu dotychczas zaangażowanych było 1600 żołnierzy, użytych zostało 2280 jednostek sprzętu. Do transportu żywności, środków dezynfekujących, pomocy kombatantom, wykonywania wymazów, wsparcia instytucji charytatywnych i ośrodków pomocy społecznej wykorzystano 477 razy pojazdy wojskowe.

Działania objęły siedem obszarów, w ramach których wsparcie udziale było: służbie zdrowia i służbie sanitarnej, policji, Agencji Rezerw Materiałowych, Straży Granicznej, samorządom, Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, ponadto starano się budować odporność indywidualną oraz społeczną.

Jednym z pierwszym zadań jakiego podjęli się żołnierze 3.PBOT była pomoc żołnierzom Armii Krajowej i kombatantom innych organizacji niepodległościowych. W sumie na Podkarpaciu opieką zostało objętych 78 kombatantów i osób starszych. Do tej pory terytorialsi udzielili 257 razy wsparcia kombatantom w tym zrobiono zakupy 52 razy.

W akcję włączyłyby się także podkarpacki IPN i Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, gdzie przygotowywane są dla kilku kombatantów obiady, dostarczane przez terytorialsów do ich domów.

Podkarpacie. Terytorialsi podsumowali "Odporną wiosnę"   Pobierali wymazy. Paulina Lęcznar

W pierwszym miesiącu operacji żołnierze podkarpackiej brygady wspierali 17 szpitali. Pomagali również Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pobierając wymazy mobilnie w domach osób przebywających w kwarantannie. W sumie do tej pory pobrano blisko 3350 wymazów. Ponadto trzy zespoły medyczne z Podkarpacia na okres 4 tygodni włączyło się do działania na terenie województwa śląskiego wspierając 13 ŚBOT. Dziennie jeden zespół pobierał blisko 200 wymazów metodą „Drive thru”.

Podkarpacka brygada w tym trudnym czasie wspomaga również Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, której żołnierze regularnie oddawali krew.

W ramach wsparcia samorządów i organizacji non-profit terytorialsi pomagali w przekazywaniu ponad 1,5 tysięcy ton produktów z banków żywności.

Na wniosek wojewody podkarpackiego żołnierze dostarczyli do wyznaczonych jednostek samorządowych ponad 100 tys. litrów płynów odkażających, które były przeznaczone dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz do zabezpieczenia egzaminów maturalnych i ósmoklasistów.

Bardzo ważną częścią działań było wspieranie domów pomocy społecznej, obejmujące m.in. dostawy żywności i środków ochrony osobistej, kontrolę sanitarną oraz pobieranie wymazów. W sumie podkarpaccy terytorialsi udzielili pomocy w 4 DPS a w 36 wykonali 1500 wymazów.

Podkarpaccy terytorialsi pomagali również policji, zwłaszcza w czasie tzw. narodowej kwarantanny. W kluczowym momencie, działania te pochłaniały blisko 50 procent sił WOT skierowanych do operacji „Odporna wiosna”. Ponad blisko 2,5 tysiąca razy wsparli policjantów kontrolując osoby przebywające na kwarantannie oraz 1065 w patrolach prewencyjnych.

Podkarpacie. Terytorialsi podsumowali "Odporną wiosnę"   Robili przyłbice i szyli maseczki. Paulina Lęcznar

Wspierali również Straż Graniczną, uczestnicząc w  dozorowaniu granicy oraz wspierając logistycznie osoby przekraczające granice.

Na wniosek prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego żołnierze brygady zostali również skierowani na lotnisko Rzeszów - Jasionka, gdzie m.in. zajmowali się mierzeniem temperatury pasażerów oraz zbieraniem kart lokalizacyjnych. W sumie obsłużyli 500 pasażerów.

Żołnierze 3.PBOT w wspierali również Agencję Rezerw Materiałowych, uczestnicząc w rozładunku transportów z materiałami medycznymi i higienicznymi, rozmieszczeniu ich w magazynach oraz transporcie do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów wojewódzkich w całej Polsce.

Ponadto angażowali się w szycie maseczek, dystrybucję przyłbic i innych środków ochrony osobistej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama