Nowy numer 48/2020 Archiwum

Tarnobrzeg. Skrócone godziny przyjęć

Urząd Miasta Tarnobrzega skraca godziny przyjęć interesantów.

Decyzja prezydenta miasta Dariusza Bożka została podyktowana odpowiedzialnością i troską o bezpieczeństwo urzędników, jak i samych interesantów w związku z rosnącą liczbą osób zarażonych koronawirusem, także w województwie podkarpackim.

Do dzisiaj na Podkarpaciu potwierdzono pięć przypadków zachorowania na COVID-19, nadzorem sanitarnym objętych jest 937 osób, 267 pozostaje na kwarantannie domowej, zaś 25 osób poddanych zostało hospitalizacji.  

Od poniedziałku, 16 marca, interesanci będą mogli załatwiać sprawy w Urzędzie Miasta tylko do godziny 13.30. Dotyczy to także Biura Obsługi Interesantów.

- Przepraszamy za utrudnienia, ale jesteśmy zmuszeni podjąć wszelkie możliwe kroki, by zminimalizować ryzyko przenoszenia się wirusa. Obserwując sytuację chociażby we Włoszech wykażmy się rozsądkiem i zrozumieniem dla naszych decyzji, stosujmy do komunikatów i zaleceń - z apelem do mieszkańców miasta zwraca się prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Ponadto apeluje, aby osobiście załatwiać tylko najpilniejsze sprawy niecierpiące zwłoki. 

- Urząd pracował będzie w normalnych godzinach, ale zawężamy godziny, w których przyjmowani będą interesanci. Chcemy tym samym sprowokować ograniczenie wizyt w urzędzie, które czasami nie są konieczne. Raz jeszcze podkreślam, osobiście załatwiajmy tylko te sprawy, które ewidentnie tego wymagają, które są terminowe, z innymi wstrzymajmy się przynajmniej przez najbliższe dni. W przypadku pytań, wątpliwości zawsze możemy do urzędu zadzwonić - dodaje Dariusz Bożek.

W związku z zaistniałą sytuacją wszyscy proszeni są o kontakt telefoniczny lub droga elektroniczną. Poniżej wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do poszczególnych wydziałów.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury

email : edukacja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

edukacji : 1581-81-203

zdrowia : 1581-81- 207

Kultury i sportu: 1581-81-593

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

email : komunalny@um.tarnobrzeg.pl

email : srodowisko@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

dot. usuwania drzew: 1581-81-219

dot. odpadów komunalnych: 1581-81-225

dot. mieszkań komunalnych i socjalnych : 1581-81-226

dot. sterylizacji i kastracji psów i kotów : 1581-81-224

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

email : fundusze@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony sprawach dofinansowań: 1581-81-266, 1581-81-265

Wydział Komunikacji

email : komunikacja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

rejestracja pojazdów : 1581-81-239

prawa jazdy : 1581-81-241

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

email:  obywatelski@um.tarnobrzeg.pl

email: zko@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

dowodów osobistych: 15-81-81-234

meldunkowych: 1581-81 -244

działalności gospodarczej i wydawania pozwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych: 1581-81-230

obronnych i ochrony przeciwpożarowej: 1581-81-520

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

email: budownictwo@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

pozwoleń na budowę i warunków zabudowy: 1581-81-212

planowania przestrzennego: 1581-81-255

Wydział Techniczno - Inwestycyjny i Drogownictwa

email : techniczny@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

zajęcia pasa drogowego i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej: 1581-81-260

inwestycje: 1581-81-259

realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych: 1581-81-251

Urząd Stanu Cywilnego

email: usc@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

aktów urodzeń: 1581-81-272

aktów zgonów i małżeństw: 1581-81-273

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że wszystkie śluby zaplanowane w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu odbywać się będą zgodnie z ustalonym terminem.

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

email: organizacyjny@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

współpracy z organizacjami pozarządowymi : 1581-81-583

skarg i wniosków: 1581-81-576

Wydział Podatkowy

email:  podatki@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

podatków od nieruchomości od osób fizycznych : 1581-81-247

podatku rolnego od osób fizycznych: 1581-81-248

podatku od osób prawnych: 1581-81-578

podatków od środków transportu: 1581-81-261

księgowości podatkowej: 1581-81-232

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

email: geodezja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

użytkowania wieczystego: 581-81-218

zgłoszenia robót geodezyjnych i mapy zasadnicze: 1581-81-205

Miejski Rzecznik Konsumentów

email: r.kwiatkowski@um.tarnobrzeg.pl

tel.: 1581-81-516

Biuro Zamówień Publicznych

Email: zampub@um.tarnobrzeg.pl

Tel.: 1581-81-568

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:  /43m87xibay/skrytka

Numer konta bankowego Urzędu Miasta:

Bank Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg Nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547

(rachunek bankowy dla wpłat należności z tytułu podatków i opłat, dochodów z mienia)

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama