Nowy numer 43/2020 Archiwum

Kształcenie na najwyższym poziomie

Konferencją "Tarnobrzeskie szkoły zawodowe bliżej lokalnego rynku pracy" podsumowano trzyletni projekt "Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia".

Jakie cele przyświecały projektowi, czy udało się je osiągnąć, jakie szanse na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy mają absolwenci tarnobrzeskich szkół, czy wreszcie, jakie są oczekiwania lokalnych pracodawców w zakresie kształcenia w tarnobrzeskich szkołach zawodowych?

O tym wszystkim mówiono podczas konferencji podsumowującej „Synergię”. W dyskusji udział wziął prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, kierownik projektu Józefa Biernacka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu Teresa Huńka, przedstawiciele szkół oraz pracodawców.

Projekt „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia„ realizowany był od początku września 2016 r., a zakończy się dokładnie ostatniego dnia października tego roku. Można było więc już podsumować trzy lata pracy nad zmianą jakości kształcenia w tarnobrzeskich szkołach.

Projekt adresowany był do czterech tarnobrzeskich zespołów szkół ponadpodstawowych - nr 1, 2, 3, ZS im. ks. S. Staszica oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu (zarówno do nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu, jak i uczniów tych szkół), a jego celem było zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów wymienionych placówek na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Dziś już śmiało można powiedzieć, że cel ten osiągnięto. Wszystko dzięki podniesieniu jakości pracy szkół i umożliwieniu uczniom zdobycia dodatkowych kompetencji potrzebnych do zatrudnienia w wybranym zwodzie.

 W ramach projektu uczniowie odbywali atrakcyjne staże i praktyki zawodowe u pracodawców i przedsiębiorców działających w regionie, ale także w Jastarni, Arłamowie, Mielcu i Gorzycach, Rzeszowie (były to m.in. Tarnobrzeskie Wodociągi, Urząd Celny w Mielcu i Rzeszowie, Lotnisko Jasionka). Z tej formy praktycznej nauki pozwalającej na zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy skorzystało aż 770 uczniów.

W realizację projektu włączyły się również uczelnie wyższe, w tym Politechnika Rzeszowska, dzięki czemu tarnobrzescy uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, czy energetycznego wykorzystania odpadów. „Synergia” oferowała też aż 50 różnorodnych kursów pozwalających zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Z tej formy pomocy skorzystało blisko 1,5 tysiąca młodych ludzi. Największym powodzeniem cieszyły się kursy: operator wózków widłowych, operator koparko-ładowarki, spawacz, obsługa kasy fiskalnej.

Zadbano też o kadrę nauczycielską. W ramach wsparcia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych „Synergia” oferowała różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, między innymi staże w zakładach pracy o profilach zgodnych z nauczanym zawodem, ale też studia podyplomowe. Z możliwości, jakie dawał projekt skorzystało 71. nauczycieli. Dzięki projektowi doposażono także pracownie szkolne i warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego. 

Projekt „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia„ realizowany jest w ramach Działania 9.4. RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jego wartość to 4 454 051 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa wyniosło 4 008 491 zł, pozostałą kwotę wyasygnował tarnobrzeski samorząd.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama