Nowy numer 3/2021 Archiwum

Poznają tradycje ludowe

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu rozpoczęło realizację projektu, w którym będą badane obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy.

- Głównym celem naszego projektu noszącego nazwę „Miasto movie o tradycji - obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy” jest udokumentowanie funkcjonujących przestrzeni trzech miast powiatu sandomierskiego, przejawów kultury ludowej oraz wspomnień najstarszych mieszkańców miasta dotyczących dawnych zwyczajów i obrzędów dorocznych i rodzinnych. Nieprzypadkowo w role badaczy wcielą się przeszkoleni wcześniej uczniowie szkół średnich - wolontariusze, którzy będą mogli jednocześnie uczestniczyć w międzypokoleniowym przekazie niematerialnego dziedzictwa - wyjaśniła Kinga Kędziora-Palińska, autorka i główna realizatorka projektu.

W projekt zaangażowano młodych wolontariuszy. - Zaproszenie do współpracy skierowaliśmy do uczniów szkół w tych miastach. Liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania. Cieszę się, że tak wiele młodych osób chce nie tylko brać udział w projekcie, ale i poznać historię, tradycje oraz obyczaje swoich dziadków - dodaje koordynatorka projektu. Według jego założeń, wolontariusze przeprowadzą około 150 rozmów (wywiadów etnograficznych) przy wsparciu kadry składającej się z 5 etnografów. - Podczas kilku spotkań szkoleniowych dla wolontariuszy wspólnie opracowaliśmy schemat takiego wywiadu. Wolontariusze sami będą poszukiwać najstarszych osób w swoim mieście, by w rozmowie z nimi poznać dawne obyczaje i obrzędy. Następnie badania te zostaną odpowiednio opracowane. Ich wyniki zostaną przedstawione w specjalnej publikacji - dodaje Kinga Kędziora-Palińska. Zostanie także zrealizowany film ukazujący najciekawsze zachowane obyczaje i tradycje ludowe tych trzech miast.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, które prowadzi projekt, zaprosiło do współpracy także znanych naukowców-etnografów: dr Stanisławę Trebunię-Staszel, dr Joannę Borucką-Piech oraz prof. dr hab. Jana Święcha.

- Mamy świadomość, że poszczególne tradycje uległy przekształceniu i przemianie w kierunku formy, która dziś jest praktykowana. Przedmiotem badań prowadzonych przez wolontariuszy oraz zawodowych etnografów i etnologów będą poszczególne elementy spuścizny kultury ludowej oraz współczesne konteksty jej występowania, także tradycje środowiskowe, np. grupy bibułkarskie, plecionkarskie, działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Mamy nadzieję, że zarówno sam etap przeprowadzania badań etnograficznych, jak i praca przy stworzeniu filmu przyczynią się do integracji członków społeczności, wśród których dane zjawiska funkcjonują i w ramach których są przekazywane - dodaje Kinga Kędziora-Palińska.

Jak dodaje dr Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, realizowany projekt jest dużą szansą poznania dziedzictwo kulturowego regionu oraz otwiera możliwości na szersze badania związane z Sandomierszczyzną.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autorką i koordynatorką projektu jest Kinga Kędziora-Palińska, asystent w Dziale Etnograficznym Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Sandomierska redakcja "Gościa Niedzielnego "objęła projekt patronatem medialnym.

Harmonogram projektu:

11.03-24.03 - rekrutacja wolontariuszy.
25.03-7.04 - szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu.
8.04-31.05 - przeprowadzenie badań etnograficznych i nagrania ujęć filmowych.
1.06-15.09 - opracowanie raportu z badań, skład, druk, montaż filmu etnograficznego.
16.09-26.09 - zajęcia edukacyjne dla dzieci.
19.10 - oficjalne zakończenie projektu, promocja publikacji oraz filmu etnograficznego w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.
20-27.10 - promocja publikacji oraz filmu etnograficznego w Zawichoście i Koprzywnicy.

10.11.2019 r. Zakończenie projektu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama