Nowy numer 3/2021 Archiwum

Diagnoza stanu miasta

Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek przedstawił raport otwarcia.

Zawarł w nim ogólną kondycję miasta, zwracając przy tym uwagę na pozytywy oraz największe problemy, z jakimi w najbliższych latach władze i mieszkańcy będę się musieli zmierzyć.

- Każdy tarnobrzeżanin winien mieć świadomość, w jakim położeniu znajduje się miasto. Raport otwarcia, jaki dzisiaj przedstawiam, powstał na moje zlecenie. Uznałem, że - jako osoba rozpoczynająca piastowanie urzędu prezydenta - powinienem znać wszystkie obszary istotne dla funkcjonowania miasta, ale przede wszystkim dla realizacji potrzeb jego mieszkańców - podkreślił na wstępie swojego wystąpienia Dariusz Bożek. - To  był cel zasadniczy. Chciałem dowiedzieć się, w jakiej kondycji finansowej i społecznej jest Tarnobrzeg, oraz jakie wyzwania czekają nas w najbliższych latach. Klucz stanowi bowiem pytanie: co jest przed nami?

Celem powstania raportu było, jak to określił prezydent, ustalenie wstępnej diagnozy organizacji, funkcjonowania i urzędu, i miasta u progu nowej kadencji. Ocena przedstawiona przez D. Bożka dotyczyła wybranych obszarów, uznanych przez niego za kluczowe. Przechodząc do szczegółów, przedstawił dane demograficzne i statystyczne. Na koniec ubiegłego roku Tarnobrzeg liczył oficjalnie 46.771 mieszkańców, przy widocznej tendencji spadkowej, mimo iż przybyło mu 373 nowych, małych obywateli. Powierzchnia miasta wynosiła 85 km kwadratowych, a łączna długość dróg gminnych to ponad 190 km i 20 km ścieżek rowerowych.

Przedstawił także mienie pozostające w gestii miasta - zarówno jeśli chodzi o nieruchomości, jak i udziały w spółkach.

Mówiąc o największych problemach, z jakimi boryka się miasto, na pierwszym miejscu wymienił zadłużenie wynoszące na koniec ubiegłego roku nieco ponad 115 mln zł, które od 2007 roku wzrosło z 44 do 117 mln zł w 2014. Związane to było m.in. z zaciąganiem kolejnych kredytów. Drugą ważką kwestią jest finansowanie oświaty, sięgające 38 procent wszystkich wydatków, oraz rosnąca różnica pomiędzy otrzymywaną subwencją oświatową a realnymi kosztami. Tylko w tym roku gmina będzie musiała dołożyć z własnych pieniędzy 30 mln zł. Od szeregu lat sytuacja ta generuje kolejny problem - zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które miasto będzie chciało uregulować definitywnie w bieżącym roku.

Mówiąc o wydatkach, prezydent wspomniał o przeroście zatrudnienia w samym urzędzie miasta, które od chwili objęcia przez niego funkcji zmniejszyło się o 17 etatów. Szansą na zmniejszenie liczby zatrudnionych w magistracie są także odejścia pracowników, którzy w bieżącym i przyszłym roku (w sumie 20 osób) nabędą prawa emerytalne. Poruszył również kwestię umów i cen za odbiór odpadów oraz zawirowań wokół Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Odniósł się ponadto do sprawy wyrobiska w Piasecznie, informując o rozmowach i planowanych spotkaniach w Sejmie i ministerstwach w kwestii jego zabezpieczenia i przejęcia przez Wody Polskie.

Dobrą informacją, jak zaznaczył prezydent Tarnobrzega, jest tegoroczna nadwyżka budżetowa, która ma wynieść 1,5 mln zł.

Na zakończenie wspomniał o krokach, jakie podjął w celu realizacji swoich obietnic wyborczych.

- Raport ma pozwolić opracować nowe rozwiązania organizacyjne, mające przyczynić się z jednej strony do usprawnienia zarządzania miastem, z drugiej zaś samym urzędem. Chodzi o wypracowanie zmian strukturalnych oraz funkcjonalnych optymalizujących działalność jednego i drugiego organizmu - zaznaczył prezydent Dariusz Bożek.  

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama