Nowy numer 31/2020 Archiwum

Ksiądz ma żyć dla wszystkich

Po otrzymaniu święceń kapłańskich neoprezbiterzy ruszają do posługi duszpasterskiej.

W bazylice katedralnej w Sandomierzu bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń prezbiteratu siedmiu diakonom. We wspólnej modlitwie uczestniczyli kapłani, alumni, siostry zakonne, rodziny oraz bliscy kandydatów do kapłaństwa. Podczas homilii biskup ostrzegał ich przed perfekcjonizmem według standardów świata. Podkreślał, że punktem odniesienia dla chrześcijanina ma być zawsze Bóg, a nie świat i jego standardy.

– Nie usiłujcie być wszechmocni, poszerzając strefę znajomości i wpływów. Starajcie się raczej podążać tokiem myślenia św. Pawła Apostoła, który mówi, że kiedy jesteśmy słabi, kiedy niedomagamy, tylekroć jesteśmy mocni, gdyż pokładamy nadzieję w Bogu, który zawieść nie może. Powtarzajcie więc często, nie tylko podczas celebrowania Mszy św.: „Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym” – mówił bp Nitkiewicz. Ksiądz Damian Blacha pochodzi z parafii MB Częstochowskiej w Dzwoli. Wraz z rodzeństwem, dwiema siostrami i trzema braćmi, wychował się pod opieką rodziców Jana i Walerii. Szkołę średnią ukończył w Stalowej Woli, następnie studiował prawo na UKSW w Warszawie. Jako zwieńczenie studiów seminaryjnych napisał pracę magisterską pt. „Życie religijne mieszkańców parafii Dzwola. Studium teologiczno-pastoralne”. Lubi posługiwać duszpastersko w Ruchu Światło–Życie, Legionie Maryi i wśród bractw różańcowych. Interesuje się historią regionalną, zwyczajami religijnymi i pobożnością ludową. Lubi także sport, szczególnie piłkę nożną i pływanie. Duszpasterstwo jest dla niego służbą na rzecz Kościoła i drugiego człowieka. Przez kapłaństwo rozumie przede wszystkim umiłowanie Boga, ojczyzny i Kościoła. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Ksiądz Łukasz Chmiel pochodzi z parafii św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Jako podsumowanie studiów seminaryjnych napisał pracę magisterską pt. „Eklezjalny wymiar sensus fidei w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz teologii współczesnej”. Lubi posługiwać w grupach oazowych, Liturgicznej Służbie Ołtarza oraz grupach scholi. Szczególnie interesuje się patrystyką i teologią dogmatyczną. W wolnym czasie lubi pojeździć rowerem, wybrać się na górskie wędrówki lub poczytać książkę. – Kapłaństwo jest dla mnie ciągłym dążeniem do wzoru Chrystusa Kapłana, aby wyrzekając się siebie, służyć braciom i siostrom w Kościele – mówił ks. Chmiel. Mottem na kapłańskie życie są dla niego słowa „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”. Ksiądz Konrad Durma pochodzi z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku. Wychował się wraz z młodszym bratem Hubertem pod okiem rodziców Jolanty i Sławomira. Ukończył Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. Jego zakończeniem seminaryjnych studiów filozoficzno-teologoicznych jest praca magisterska pt. „Prawno-duszpasterskie założenia przygotowania do małżeństwa w diecezji sandomierskiej”. Spośród zadań duszpasterskich bardzo dobrze czuje się w posłudze Liturgicznej Służbie Ołtarza i zespołach scholi. Jego głównym hobby jest sport, w którym dominuje piłka nożna. Lubi obejrzeć wartościowy film i poczytać dobrą książkę. Kapłaństwo jest dla niego tajemnicą Bożego wybrania. – Tylko kapłan dostępuje tak wielkiej łaski, jaką jest sprowadzanie Pana na ołtarze i odpuszczanie grzechów. Motto, jakie umieścił na obrazku prymicyjnym, brzmi: „Ty Jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”. Ksiądz Mateusz Machniak pochodzi z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej. Jest najstarszy z ośmiorga rodzeństwa, które wzrasta pod opiekuńczym okiem rodziców Krzysztofa i Izabeli. Szkołę średnią ukończył w Busku-Zdroju z tytułem technika geodety, następnie rozpoczął studia na Politechnice Świętokrzyskiej. Po rozpoznaniu powołania do kapłaństwa wstąpił do sandomierskiego seminarium. Studia teologiczne uwieńczył obroną pracy magisterskiej na temat współczesnych form wykluczenia w świetle encykliki Laudato si’. Jego pasją jest praca w grupach oazowych, z harcerzami oraz nowa ewangelizacja. Kapłaństwo jest dla niego byciem dla Boga i człowieka. Na swoim obrazku prymicyjny umieścił słowa: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Ksiądz Patryk Gładkowski pochodzi z parafii pw. Świętej Trójcy w Rakowie. Jest jednym z trojga dzieci, które wzrastały pod opieką rodziców Krzysztofa i Bożeny. Szkołę średnią ukończył w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. Podsumowaniem studiów seminaryjnych jest praca magisterska pt. „Współczesne zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle publikacji wybranych teologów polskich”. Szczególnie interesuje się teologią moralną i psychologią, w swoim posługiwaniu duszpasterskim chciałby zwrócić szczególną uwagę na opiekę i formację grup Liturgicznej Służby Ołtarza. Jego hobby to: hodowla zwierząt egzotycznych, podróże i dobra muzyka. Duszpasterstwo jest dla niego darem i łaską, którą Bóg obdarza niegodnego i grzesznego człowieka, ale jest również i zadaniem. Ma świadomość, że kapłaństwa musi strzec, jest bowiem skarbem, który jest trzymany w naczyniu glinianym. Mottem jego kapłaństwa są słowa: „Czego pragnęło serce moje, dałeś mi, Panie, i prośbie ust moich nie odmówiłeś”. Ksiądz Piotr Sołdyga pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja w Padwi Narodowej. Ma młodsze rodzeństwo, brata i siostrę, z którym wychowywał się w domu rodziców Jana i Krystyny. W ramach edukacji szkoły średniej ukończył Technikum Gastronomiczne w Mielcu. Po rozeznaniu powołania wstąpił do sandomierskiego seminarium, które ukończył obroną pracy magisterskiej pt. „Sakramentalność małżeństwa w świetle teologii posoborowej”. Jego zainteresowania to: teologia dogmatyczna, liturgika, sztuka sakralna. W czasie wolnym lubi wędrować po górach, nie stroni od zainteresowania nowoczesną elektroniką i motoryzacją. Kapłaństwo jest dla niego pokorną posługą i dawaniem świadectwa życia chrześcijańskiego. Na swoim obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie”. Ksiądz Grzegorz Wasąg pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Ma dwóch braci, z którymi wychował się pod okiem rodziców Janusza i Zofii. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Jako zwieńczenie studiów seminaryjnych napisał pracę magisterską pt. „Rola kierownika duchowego w życiu kapłańskim i małżeńskim w świetle publikacji o. Józefa Augustyna”. Spośród swoich zainteresowań wymienia teologię duchowości. Lubi chodzić na piesze pielgrzymki i poczytać dobrą książkę. Jego hobby to: jazda rowerem, świat przyrody, w tym uprawa roślin. Kapłaństwo jest dla niego szczególnym zaproszeniem Boga do wyłącznego bycia z Nim i posłaniem, by wszystkim ludziom, poprzez swoje życie i nauczanie, głosić prawdę o miłości Boga. Jako swoje motto kapłańskie wybrał słowa: „Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama