Nowy numer 3/2021 Archiwum

Zostań bizneswoman

Jeżeli jesteś kobietą po trzydziestce i nie masz pracy, ta propozycja jest dla ciebie.

Choć sytuacja kobiet na rynku pracy uległa poprawie, na co wskazują ogólne statystyki, i nie ma już tak dużego rozdźwięku pomiędzy liczbą bezrobotnych mężczyzn a kobiet, to jednak panie nadal przeważają wśród osób pozostających bez zatrudnienia. W powiecie tarnobrzeskim w grudniu ubiegłego roku panie stanowiły 52,5% bezrobotnych, ale w niektórych gminach jak np. w Nowej Dębie (56%) czy Gorzycach (60%) odsetek ten był znacznie większy. W powiecie niżańskim kobiety stanowiły 50,4% osób bez pracy, ale wśród długotrwale bezrobotnych było to już 54%.

I do takich kobiet, które ukończyły 30 lat skierowany jest projekt „Kobiecy puls biznesu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. - Zapraszamy panie zamieszkałe w województwie podkarpackim, które są bezrobotne lub bierne zawodowo i chcą zmienić tę sytuację poprzez założenie własnej działalności gospodarczej - mówi Krzysztof Stępień, koordynator projektu. - Oprócz bycia bezrobotną, istotne jest, odnosi się to zwłaszcza do mieszkanek wsi, by nie posiadały gruntów rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych.

Realizatorom projektu szczególnie zależy, by zgłaszały się panie długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia, niepełnosprawne, posiadające co najmniej troje dzieci do 18 lat, samotne matki oraz kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka.

Uczestniczki projektu mogą liczyć na doradztwo oraz szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. - Naturalnie pomożemy także w opracowaniu biznesplanu - dodaje Krzysztof Stępień. - W tej chwili 42. panie, które uczestniczą w pierwszej turze „Kobiecego pulsu biznesu” są na drugim etapie, czyli pisania biznesplanu.

Szkolenia będą odbywać się w Rzeszowie. Uczestniczki mogą jednak liczyć na zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, a także opieki nad dziećmi do lat 7. Otrzymają poza tym materiały szkoleniowe i catering.

W ramach projektu obok szkoleń i doradztwa panie mogą otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 000 zł, bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 17 700 zł, wypłacane przez okres 12 miesięcy (po 1 750 zł przez pierwsze sześć miesięcy oraz 1 200 zł przez pozostałe miesiące).

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny na stronach: www.cdsprojekt.pl i www.amd-group.pl lub skontaktować się z Biurem Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro) w Rzeszowie, tel.:17 779 01 88, e-mail: cdsdotacje@wp.pl. Termin zapisów upływa wprawdzie 17 lutego, jednak organizatorzy postanowili przedłużyć go do końca miesiąca.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama