Nowy numer 20/2024 Archiwum

Branżówka zamiast zawodówki

W Sandomierzu rozmawiano o reformie szkolnictwa zawodowego.

W Zespole Szkół Gastronomicznych w Sandomierzu odbyła się konferencja przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz dyrektorów szkół i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego z trzech powiatów: sandomierskiego, staszowskiego i opatowskiego na temat zmian wynikających z ustawy Prawo oświatowe.

Branżówka zamiast zawodówki   Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN Michał Jakóbczyk Obecna na spotkaniu pani Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN poinformowała, ze od 1 września w procesie kształcenia zawodowego wejdą bardzo istotne zmiany. – Podpisana ustawa wprowadzająca Prawo oświatowe zakłada, ze od 1 września 2017 roku będą funkcjonowały Szkoły branżowe I stopnia, a od 2020 roku Szkoły branżowe II stopnia. Jest to najbardziej istotna zmiana w zakresie kształcenia zawodowego. Kolejna zmiana, to wprowadzenie przedmiotu „Doradztwo zawodowe” na poziomie klasy siódmej szkoły podstawowej – mówiła Jadwiga Parada. Według wyjaśnień pani dyrektor Szkoła branżowa I stopnia zastąpi działające do tej pory Zasadnicze Szkoły Zawodowe, będzie kształciła w trzyletnim cyklu i tylko w jednej kwalifikacji zawodowej. Zakończona będzie uprawnieniami do wykonywani określonego zawodu.

Szkoła branżowa II stopnia jest utworzona jako możliwość kontynuacji kształcenia zawodowego dla absolwentów Szkoły branżowej I stopnia. Obejmować będzie dwuletni cykl kształcenia i jej ukończenie będzie wiązało się z uzyskaniem kwalifikacji zawodowej na stopniu technika oraz złożeniem egzaminu maturalnego.

– Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień rozporządzenia w sprawie kwalifikacji zawodów i podstawy programowej kształcenia w konkretnych zawodach. Dbamy o to, aby w szkole branżowej zmieniła się nie tylko nazwa ale treść kształcenia, która ma być dostosowana do potrzeb rynku pracy, dlatego treści i zakres kształcenia konsultowane są z pracodawcami, aby absolwenci byli doskonale przygotowani do podjęcia pracy w określonym zawodzie – dodała Jadwiga Parada.

Branżówka zamiast zawodówki   Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty ks. Tomasz Lis /Foto Gość – Duża nowością w reformie kształcenia zawodowego będzie to, że absolwenci Szkoły branżowej II stopnia zdając egzamin zawodowy będą zwolnieni ze zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Ta nowość jest bardzo istotna, bo przywraca sens i wartość egzaminu zawodowego. Cała reforma kształcenia zawodowego daje duże wsparcie dla tej ścieżki edukacyjnej, bo jak się nasza gospodarka potrzebuje absolwentów na poziomie technikalnym wykształconych w konkretnych kwalifikacjach zawodowych. Zawody będą skorelowane z potrzebami rynku pracy, a sami pracodawcy będą mieli dużo do powiedzenia w tworzeniu podstaw programowych.

Wybór kształcenia w konkretnych zawodach będzie analizowane z lokalnymi Urzędami Pracy, aby przygotowywać fachowców i specjalistów w zawodach, które aktualnie są potrzebne na rynku pracy, dlatego na przykład tutaj w Sandomierzu planowane są klasy ze specjalnością przetwórstwa owocowo-warzywnego – podkreślał Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Branżówka zamiast zawodówki   W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele kształcenia zawodowego ks. Tomasz Lis /Foto Gość Na pytanie jak ministerstwo przewiduje zachęcić absolwentów szkoły podstawowej do wyboru ścieżki kształcenia zawodowego pani Jadwiga Parada przypomniała, o wprowadzeniu w ramowy plan nauczania już w klasie siódmej szkoły podstawowej przedmiotu „Doradztwo zawodowe” w zakresie 10 godzin w ciągu całego roku szkolnego.

– Program nauczania tego przedmiotu ma ukierunkować ucznia i zapoznać z rynkiem pracy, aby wiedzieli jakie są zapotrzebowania i wymagania zawodowe w konkretnych specjalizacjach. Zaś w klasach młodszych ten przedmiot będzie wpleciony w zakres innych przedmiotów – dodała pani dyrektor.

Branżówka zamiast zawodówki   Poseł Marek Kwitek (PiS) ks. Tomasz Lis /Foto Gość Jak podkreślali zaproszeni goście zmiany wprowadzane w kształcenie zawodowe mają również spowodować, aby dostosować go naszego rynku i struktury gospodarczej. Wprowadzane zmiany wybrzmiały podczas prowadzanych debat przy tworzeniu ustawy o prawie oświatowym. Jednocześnie zapewniano, że dotychczasowy personel nauczycielski kształcenia zawodowego będzie prowadził nauczanie we wprowadzanych Szkołach branżowych.

Spotkanie zostało zainicjowane przez posła Marka Kwitka.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy