Nowy numer 3/2021 Archiwum

Ufni w Boże Miłosierdzie

Kapłani naszej diecezji, którzy odeszli do Pana w roku 2016.

Proboszcz z ostrowieckiego Kazimierza

Ufni w Boże Miłosierdzie   Śp. ks. Andrzej Sala ks. Tomasz Lis /Foto Gość Dnia 6 lutego zmarł ks. kan. Andrzej Sala, proboszcz parafii św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ksiądz A. Sala urodził się 12 sierpnia 1947 roku w Ostrowcu Św. Jego rodzina pochodziła z parafii Szewna. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 16 czerwca 1974 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Krasna (1974-1976), Przedbórz (1976-1980), Opatów, pw. św. Marcina (1980-1982) i Opoczno (1982-1991). Następnie duszpasterzował jako proboszcz w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodołach, a od 1992 r. był proboszczem w parafii pw. św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2002 r. otrzymał godność Kanonika Gremialnego Ostrowieckiej Kapituły Kolegiackiej. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Szewnie.

Długoletni kurialista 

Ufni w Boże Miłosierdzie   Śp. ks. Roman Chwałek Archiwum diecezji Dnia 16 kwietnia zmarł ks. infułat Roman Chwałek, emeryt, długoletni Kanclerz Kurii Sandomierskiej. Ksiądz R. Chwałek urodził się dnia 12 kwietnia 1935 w Woli Baranowskiej, studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 23 marca 1958 r., a święcenia kapłańskie dnia 15 czerwca 1958 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: Bliżyn (d.r.) 1958-1962; Mirzec (d.r.) 1962-1963; Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 1963-1966; św. Barbary w Pionkach (d.r.) 1966-1968; Sienno (d.r.) 1968-1971; Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu 1971-1974; św. Mikołaja w Końskich 1974-1975. Proboszczem był w parafiach: Nadolna (d.r.) 1975-1980; Potworów (d.r.) 1980-1984 i Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1984-1992.

Po zmianie granic diecezji w 1992 r. został Kanclerzem Kurii Diecezjalnej, a następnie Moderatorem Kurii Diecezjalnej. W tym czasie piastował również urzędy Dyrektora Muzeum Diecezjalnego, spowiednika alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, Wikariusza Biskupiego. Był członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów.

Z dniem 13 kwietnia 2010 r. w związku z ukończeniem 75 r. życia przeszedł na emeryturę.

Został odznaczony godnościami: Kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Radomskiej w 1988 r., Kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Sandomierskiej w 1993 r., Prałata Kustosza Kapituły Katedralnej Sandomierskiej w 2006 r.
Dnia 20 marca 1995 r. Papież św. Jan Paweł II mianował Księdza Romana Chwałka Prałatem, a w dniu 5 maja 1999 r. Infułatem, czyli Protonotariuszem Apostolskim supra numerum.

Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Woli Baranowskiej.

Miłosierny kapłan z Sarbinowa

Ufni w Boże Miłosierdzie   Śp. ks. Michał Józefczyk Marta Woynarowska /Foto Gość Dnia 20 czerwca zmarł ks. prałat Michał Józefczyk, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Ks. Michał Józefczyk urodził się 29 września 1946 r. w Krościenku Wyżnym (powiat krośnieński). Po zdanej maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po jego ukończeniu 17 czerwca 1972 r. świecenia kapłańskie przyjął w Miejscu Piastowym. Pracował jako wikariusz w Górnie, Pstrągowej koło Czudca, Dubiecku, Piątkowej należącej do parafii Tarnawka oraz w Dzikowcu.

Od 27 maja 1979 r. pełnił funkcję proboszcza nowo powstałej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Z inicjatywy ks. prał Michała Józefczyka powstało przy niej wiele niezwykle cennych i potrzebnych dzieł, takich jak Hospicjum św. Ojca Pio, Dom Ulgi w Cierpieniu Matki Teresy z noclegownią, Ochronka św. Józefa, Rodzinny Dom Dziecka, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Szkoły Katolickie im. św. Jana Pawła II oraz Katolicka Telewizja „Serbinów”. Był także inicjatorem budowy innych kościołów tarnobrzeskich: pw. św. Barbary, Miłosierdzia Bożego, Chrystusa Króla oraz kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych w Sobowie.

Rada Miasta Tarnobrzega, w dowód uznania dla zasług ks. Michał Józefczyka na rzecz tarnobrzeskiej społeczności, przyznała mu w 1998 r. najwyższe miejskie odznaczenie Sigillum Civis Virtuti. Dwa lata później Rada Miasta Tarnobrzega uznała go za „Tarnobrzeżanina XX wieku”, a w kolejnym konkursie głosami słuchaczy Radia Leliwa oraz widzów Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg przyznano mu tytuł „Tarnobrzeżanina 2008 roku”. Za troskę i prawdziwie ojcowską miłość do dzieci w 2006 r. otrzymał najmilsze z odznaczeń Order Uśmiechu. Był również członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

Został pochowany na cmentarzu w Tarnobrzegu-Sobowie.

Dobry kapłan

Ks. kan. Stanisław Mirowski, emerytowany proboszcz parafii w Zachwiejowie. Ksiądz Stanisław Mirowski urodził się 26 września 1931 r. w Wielopolu Skrzyńskim. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1950-55 w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 29 czerwca 1955 r. z rąk biskupa Karola Pękali. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Witkowice (1956-57), Podegrodzie (1957-61), Siedliska (1961-63), Barcice (1963-66), Trzciana (1966-69), Ujście Solne (1969-71), Nockowa (1971-72). Proboszczem był w parafiach: Smerkowice (1972-76), Podgórska Wola (1976-1990) i Zachwiejów (1991-1994). Przez ostatnie lata ks. Mirowski przebywał w parafii Gumniska w diecezji tarnowskiej.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim.

Pokorny proboszcz

Dnia 7 czerwca zmarł ks. kan. Marian Kukiełka, emerytowany proboszcz parafii Janików. Ksiądz Marian Kukiełka urodził się dnia 13 sierpnia 1928 r. w Koćmierzowie, parafia katedralna w Sandomierzu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu w latach 1949-1954. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1954 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: Jedlnia Kościelna (1954-1956), Mniszek ( 1956), Skórkowice (1957-1959), Momina (1959-1961) i Pawłowice (1961-1963). W parafii Janików był proboszczem przez ponad 40 lat, a od 2004 r. przebywał w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu. Został odznaczony godnością Kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Opatowie.

Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Pawła w Sandomierzu. 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama