Nowy numer 3/2021 Archiwum

Diamentowy wychowawca pokoleń

To było czymś niezwykłym. Tuż po święceniach kapłańskich, które przyjął 19 grudnia 1954 r. z rąk bp. Jana Kantego Lorka, neoprezbiter ks. Stanisław Kowalczyk został mianowany wykładowcą filozofii w sandomierskim Wyższym Seminarium Duchownym.

Laudację ku czci jubilata wygłosił ks. prof. KUL dr hab. Jan Szymczyk, uczeń ks. prof. Stanisława Kowalczyka   Laudację ku czci jubilata wygłosił ks. prof. KUL dr hab. Jan Szymczyk, uczeń ks. prof. Stanisława Kowalczyka
Ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość
Od tamtego czasu ks. Kowalczyk wypromował całą rzeszę magistrów i doktorów. Jego uczniowie są dziś uczelnianymi profesorami, a on sam napisał dziesiątki ważnych książek i setki artykułów z dziedziny filozofii i szeroko pojmowanej religiologii. Dla grona osób uprawiających chrześcijańską filozofię jest żywą legendą.

Stanisław Witold Kowalczyk urodził się 15 czerwca 1932 r. w Sieciechowie.  Tam ukończył szkołę powszechną, rozpoczął naukę w gimnazjum w Kozienicach, a potem wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po maturze, którą złożył w 1949 r., rozpoczął w Sandomierzu studia i formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym. 19 grudnia 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Jana Kantego Lorka. W seminarium podjął wykłady z filozofii, a na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozpoczął studia specjalistyczne. Tam obronił magisterium i doktorat, a od 1963 r. został pracownikiem naukowym uczelni. Habilitował się w 1968 r. Na KUL pełnił różne funkcje i urzędy. Między innymi kierował nowo utworzoną Katedrą Filozofii Społecznej. W 1985 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 6 lat później profesora zwyczajnego. W latach 1990-1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Pracując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ks. prof. Kowalczyk pozostawał w ścisłych więzach z terenem rodzinnej diecezji, która po reorganizacji terytorialnej Kościoła w Polsce znalazła się na terenie diecezji sandomierskiej i radomskiej. W tej pierwszej w latach 1992-95 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a w tej drugiej wspierał działalność Wydziału Teologicznego przy UKSW. Angażował się także w prace Komisji Episkopatu Polski do Spraw Dialogu z Niewierzącymi oraz Komisji do Spraw Kultury.

W styczniu 2011 r. został uhonorowany doktoratem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Badania naukowe ks. prof. Kowalczyka obejmują szereg dziedzin, a tutaj: metafizykę, filozofię Boga, filozofię religii, antropologię, filozofię społeczną oraz filozofię kultury.

Z okazji diamentowego jubileuszu w Wyższym Seminarium Duchownym odbyła się konferencja dedykowana Profesorowi. Przyświecał jej tytuł „Chrześcijaństwo w Europie jutra - Kościół wobec wyzwań w świetle adhortacji papieża Franciszka ”Evangelii gaudium”.

Wykłady wygłosili:  ks. dr Jarosław Wojtkun (Miejsce ewangelizacji w formacji seminaryjnej alumnów), ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz (Miejsce i jakość katechezy), ks. dr hab. Piotr Turzyński (Ewangelizacyjna droga piękna), ks. prof. KUL dr hab. Marek Chmielewski (Św. Jana Pawła II wizja nowej Europy), ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (Opcja preferencyjna na rzecz ubogich), ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (Nuda i ograniczoność ateizmu)

Jubileuszową uroczystość zwieńczyła Msza św. sprawowana w seminaryjnej kaplicy.

Ks. prof. Stanisław Kowalczyk   Ks. prof. Stanisław Kowalczyk
Ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama