Nowy numer 48/2020 Archiwum

Krzyż młodych

O katafalk i trumnę oparte były dwie skrzyżowane szable. Do sukna przyczepiono biało-czerwoną szarfę.

Około 100 osób przy siarczystym mrozie przemaszerowało na cmentarz na Zjawieniu w Radomyślu nad Sanem, by pod krzyżem powstańców z 1863 r. oddać im należną cześć. Na czele pochodu widoczny był sztandar Grona Młodzieży. Wcześniej w parafialnym kościele, zgodnie z pamiętającą czasy zaborów tradycją, odbyła się żałobna Eucharystia (przewodniczył jej ks. Krzysztof Cisowski), poświęcona głównie styczniowym powstańcom.

Kościół zapełniły powstańcze rekwizyty, a honorową wartę zaciągnęli członkowie radomyskiego Grona Młodzieży. Oni też wręczyli dyplomy honorowych członków stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym na rzecz kultywowania lokalnych tradycji. Otrzymali je Gizela Krajewska (za kultywowanie tradycji zapustów) i Lesław Pater (za upowszechnianie tradycji turków wielkanocnych). Historia Grona Młodzieży w Radomyślu nad Sanem sięga końca XVIII w. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. wśród mieszkańców miasteczka powstała myśl o powołaniu związku młodzieży, którego celem miałoby być kultywowanie tradycji patriotycznych i religijnych, w tym przede wszystkim tradycji turków wielkanocnych, dbanie o miejsca pamięci, organizowanie obchodów świąt narodowych i kościelnych czy patriotycznych rocznic. Szczególna uwaga poświęcana była zawsze rocznicy powstania styczniowego. Z tej okazji każdego roku w pierwszy poniedziałek po 21 stycznia odprawiana była Eucharystia, w której mieli obowiązek uczestniczyć wszyscy członkowie stowarzyszenia. Na środku kościoła ustawiano podwyższenie, na nim ławki, a na ławkach katafalk przykryty czarnym suknem. Na katafalku stała czarna trumna ze srebrnymi okuciami. O katafalk i trumnę były oparte dwie skrzyżowane szable. Do sukna przyczepiona była biało-czerwona szarfa. Po Mszy św. następowała uroczysta procesja z orkiestrą i w historycznych strojach. Procesja za każdym razem zmierzała na cmentarz na Zjawieniu, gdzie składano wieńce pod krzyżem powstańców, wzniesionym przez młodzież w 1903 r., słuchano okolicznościowych przemówień i śpiewano pieśni patriotyczne. „Niegdyś było to wielkie święto, na które zjeżdżali do Radomyśla nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale i rodacy ze Lwowa, z Krakowa, Warszawy. Były odczyty, uroczysty przemarsz na Zjawienie pod krzyż powstańczy, inscenizowano bitwy z 1863 r., grała miejscowa orkiestra. Niestety, po II wojnie światowej tradycja ta podupadła” – pisze Stanisław Myszka w książce „Radomyśl nad Sanem. Dzieje miasta i parafii”. W czasie powstania styczniowego zginęło wielu młodych ludzi z Radomyśla i sąsiednich miejscowości. Ku ich czci Grono Młodzieży wystawiło w 1903 r. na cmentarzu radomyskim pomnik, tzw. krzyż powstańczy. Również przy współudziale członków grona powstał na Małym Rynku pomnik poświęcony radomyślanom poległym w walkach o niepodległość w latach 1914–1920. Odsłonięto go 11 listopada 1928 r. Nowy rozdział w historii Grona rozpoczął się 26 listopada 2003 r. Wtedy to, po wielu latach nieoficjalnej działalności, zostało zarejestrowane pod nazwą Grono Młodzieży Ziemi Radomyskiej. – Obecnie skupia kilkadziesiąt osób, głównie młodzieńców i mężczyzn z Radomyśla i okolicznych wsi. Zależy nam na tym, by ożywić i nagłośnić radomyską tradycję tzw. Mszy powstańczej – powiedział Damian Gębala, członek stowarzyszenia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama