Nowy numer 3/2021 Archiwum

Historia mojej rodziny - konkurs

Gminy Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. Historia mojej rodziny"

13 Maja
GOK w Zaklikowie, godz. 16:50
Organizator: GOK w Zaklikowie

Udział zapowiedzieli:

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

 

„ Historia mojej rodziny”

 

Organizator konkursu - Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie

Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny,

- pokoleniowe przekazywanie wiedzy związanej z historią naszego regionu,

- ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego,

- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży tożsamości miejsca, w którym mieszkają oraz
z którego wywodzą się ich rodzice i dziadkowie.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych związanych z Gminą Zaklików.

 Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach do wyboru:

Kategoria I: „Historia mojej rodziny” – napisana w dowolnej formie literackiej
wzbogaconejo zdjęcia, dokumenty.

Kategoria II:Album „Historia mojej rodziny”.Zdaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy w formie albumu, zilustrowaną zdjęciami, dokumentami i innymi pamiątkami rodzinnymi, wraz z ich opisami (w albumie mogą znajdować się oryginalne dokumenty, fotografie zabezpieczone w foliowych koszulkach lub kserokopie dokumentów i fotografii).

Prace winny dotyczyć osób i wydarzeń autentycznych.

Pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem); do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem jak praca, zawierającą dane: imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, e-mail, adres zamieszkania oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(zał. 1).

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom (za wyjątkiem oryginałów zdjęć
i innych pamiątek)

Prace nie spełniające ww. warunków nie będą oceniane.

Termin i miejsce składania prac:

Rozpoczęcie konkursu 11.05.2015r.

Prace konkursowe w zaklejonych kopertach opatrzonych godłem należy przesłać pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie,
ul. Strażacka 4, 37-470 Zaklików do 15.07.2015r.

Organizacja konkursu:

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Zaklikowie www.gokzaklikow.pl.

Prace konkursowe oceni powołane przez Organizatora Jury Konkursu.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc w każdej
z kategorii.Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień, nagród za równorzędne miejsca oraz możliwość nieprzyznania nagrody za określone miejsce.

Wyniki konkursu oraz skany nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie www.gokzaklikow.pl.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 01.08.2015r. podczas „Dni Zaklikowa” na stadionie LKS Sanna.

 Wszelkie informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury
w Zaklikowie, tel. 15 8738402. 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy