Kuria diecezjalna

publikacja 12.09.2012 13:09

27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9, tel. tel. (+48) 15 6445626, (+48) 15 8322538 fax (+48) 15 8322544

E-mail: kuria@sandomierz.opoka.org.pl

www.sandomierz.opoka.org.pl

Rzecznik: rzecznik@diecezjasandomierska.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9, tel. (+48) 15 8322538, wew. 3

Otwarte codziennie od 9:00 do 13:30

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA
27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9, tel. (+48) 15 8321027;14;

Otwarte: 9:00-14:00 (Poniedziałek-Piątek), 9:00-13:00 (Sobota)

WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9, tel./fax (+48) 15 6445155

Otwarte w dni powszednie: 9:00-13:30; w środy: 14:30-16:30

WYDZIAŁ DO SPRAW INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

E-mail: w.zak@sandomierz.opoka.org.pl (+48) 15 8322708, wew. 366,

ARCHIWUM DIECEZJALNE
27-600 Sandomierz, ul. Katedralna 1, tel. (+48) 15 6445353
Otwarte: codziennie (z wyjątkiem świąt) od 9:00-13:00

SĄD BISKUPI

27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 8, tel. (+48) 15 6446645

Czynny codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt kościelnych oraz państwowych od godz. 9:00 do 13:30

MUZEUM DIECEZJALNE

27-600 Sandomierz, ul. Długosza 9
tel./fax (+48) 15 8332670; (+48) 15 8322523, wew. 345
E-mail: muzeum@sandomierz.opoka.org.pl
www.domdlugosza.sandomierz.opoka.org.pl