Widno i bezpiecznie w Tarnobrzegu

Marta Woynarowska Marta Woynarowska

publikacja 28.01.2022 18:26

Miasto przystąpiło do realizacji inwestycji dotyczącej montażu nowego oświetlenia ulic, chodników i parkingów.

Widno i bezpiecznie w Tarnobrzegu Na ulicach i parkingach pojawi się oświetlenie ledowe. Marta Woynarowska /Foto Gość

Projekt "Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto" został podzielony na pięć zadań; przetarg na cztery z nich został rozstrzygnięty 25 stycznia br., na piąty procedura przetargowa zostanie ponownie ogłoszona niebawem. Okazało się bowiem, że żadna z ofert nie mieściła się w kwocie, jaką miasto przewidziało na przedsięwzięcie, które ma być realizowane na osiedlach Siarkowiec i Wielopole. Inwestycja opiewająca na blisko 1,2 mln zł finansowana jest w całości przez miasto. Pierwotnie miała być przeprowadzona w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego jako tzw. "duży projekt", jednak Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała go, uzasadniając przekroczeniem wydatków budżetu obywatelskiego. Niekorzystne dla miasta okazały się również decyzje Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mimo perturbacji niebawem zostaną podpisane umowy z wykonawcami i ruszą prace związane z montażem słupów oświetleniowych, kabli, opraw oświetleniowych.

- Jest to projekt, na który mieszkańcy czekają od wielu lat. Pierwsze zadanie będzie przeprowadzone na osiedlach Zakrzów, Sielec i Wielowieś. W Zakrzowie dotyczyć będzie ulic Polnej i bocznej Warszawskiej, w Sielcu - ul. Nowowiejskiej oraz ul. wewnętrznej, łączącej Warszawską ze Spółdzielczą, zaś w Wielowsi - ul. Plebańskiej i Górki - mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

W ramach zadania drugiego na Przywiślu zostanie przebudowane oświetlenie parkowe od lasku "Bulońskiego" do altany "Natura 2000". W Miechocinie oświetlenie pojawi się na ul. Żniwnej oraz w alejce na cmentarzu parafialnym. Na osiedlu Ocice prace obejmą ul. Ocicką w kierunku Jeziora Tarnobrzeskiego oraz Konwaliową. Nowe oświetlenie zyska także ul Szewska w Nagnajowie.

Inwestycja w ramach zadania trzeciego obejmie wykonanie oświetlenia od ul. Wałowej do ul. Śliskiej na Starym Mieście oraz na ulicach Freyera i Czereśniowej bocznej na osiedlu Podłęże.

Prace na ulicach Leśnej i Jagielskiego w Morzyszowie oraz Dąbie i Bema w Sobowie zostaną przeprowadzone w ramach zadania czwartego.

Przetargi wygrały firmy z regionu - zadanie pierwsze przeprowadzi Elektro-Instal z Sokolnik, zaś pozostałe trzy Zakład Usług Elektrycznych EL-KAM z Jeżowego.

Piąta inwestycja, która nie doczekała się pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ma objąć ulice św. Barbary i Gruntową na osiedlu Siarkowiec oraz parking na tyłach budynku urzędu miasta przy ul. Mickiewicza 7 oraz parking od budynku przy ul. Wyspiańskiego do ul. Tracza na Wielopolu.

- Remonty oraz oświetlenie dróg, chodników i alejek są zazwyczaj problemem numer jeden. Staramy się zatem, by oczekiwania mieszkańców spełnić - dodał prezydent miasta.