Nowe zbiory sandomierskiego muzeum

Ks. Grzegorz Słodkowski

publikacja 27.01.2022 14:15

Nowe eksponaty i muzealia, które w ostatnim czasie trafiły do zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu zostały pokazane na wystawie "Nabytki Muzeum Zamkowego w Sandomierzu 2020-2021".

Wystawa "Nabytki Muzeum Zamkowego w Sandomierzu 2020-2021". Wystawa "Nabytki Muzeum Zamkowego w Sandomierzu 2020-2021".
ks. Grzegorz Słodkowski /Foto Gość

Tegoroczna wystawa w sandomierskim zamku prezentuje plon ostatnich dwóch lat intensywnych starań o jak najlepszą realizację głównej muzealnej misji.

Na ekspozycji znalazło się kilkadziesiąt obiektów o różnym charakterze, pozyskanych przez zamkowych pracowników w wyniku przekazów, zakupów (z środków zewnętrznych lub własnych), bądź darów i wpisanych do inwentarza muzeum do ostatniego dnia 2021 r.

Szczególne miejsce w przestrzeni ekspozycyjnej zajmują obiekty artystyczne – XIX-wieczne srebra oraz prace malarskie, w tym szczególny obraz Piotra Michałowskiego "Jeździec na siwym koniu" z kolekcji Jagnińskich z Garbacza kupiony za 360 tysięcy złotych, pejzaż "Pod słońce" Stanisława Kamockiego, obraz Jana Nepomucena Lewickiego "Portret kobiety" oraz plakaty współczesnego artysty Alfreda Hałasy.

Nowe obiekty wzbogaciły także słynną zamkową kolekcję sreber europejskich z XIX w.

– Na ekspozycji prezentujemy światowej sławy złotnika Josefa Carla Klinkoscha, jak również znakomitej klasy wyroby rzemieślników berlińskich. Na wystawie wyeksponowany został brakteat z kroczącym orłem, wybity prawdopodobnie w Sandomierzu za czasów Władysława Łokietka, bogata kolekcja utensyliów aptecznych po znanym sandomierzaninie Kazimierzu Targowskim oraz kilka dokumentów dotyczących Sandomierszczyzny z XVIII, XIX i XX wieku.

Najnowsze zabytki o literackim charakterze to przede wszystkim listy związanej z Sandomierzem warszawskiej poetki i tłumaczki Ludmiły Marjańskiej, listy Marii Iwaszkiewicz, córki Jarosława oraz rękopisy Wincentego Burka i Stanisława Młodożeńca – powiedział Mikołaj Getka-Kenig, dyrektor muzeum.

"Nabytki Muzeum Zamkowego w Sandomierzu 2020-2021" można oglądać do 20 marca.