Szewna. Pamiętają o wielkim kapłanie

Ks. Grzegorz Słodkowski

publikacja 26.01.2022 09:52

W 30. rocznicę śmierci ks. Marcina Popiela, wieloletniego proboszcza parafii w Szewnie została otwarta i poświęcona izba ku jego pamięci.

Wystawa odzwierciedla oryginalne pomieszczenia szewieńskiego proboszcza. Wystawa odzwierciedla oryginalne pomieszczenia szewieńskiego proboszcza.
ks. Grzegorz Słodkowski /Foto Gość

Ekspozycja z pamiątkami po charyzmatycznym kapłanie została urządzona w pomieszczeniu dawnego Domu Ludowego przy Placu im. ks. Marcina Popiela.

Do jej wnętrza można wejść prosto z placu, po schodkach, przy których ks. Popiel często siadał i spoglądał na Szewnę. Jego marzeniem była otwarta plebania, do której o jakiejkolwiek porze mógł zawitać każdy, zarówno w sprawach duchowych, jak i osobistych.

Schody, przy których ks. Popiel czekał na swoich parafian.   Schody, przy których ks. Popiel czekał na swoich parafian.
ks. Grzegorz Słodkowski /Foto Gość

– Ksiądz infułat Marcin Popiel był nie tylko duchownym, ale także przyjacielem lokalnej społeczności. Do parafii w Szewnie przybył w 1946 roku. Od początku starał się być organizatorem jej życia. Stworzył m.in. dom rekolekcyjny oraz aptekę z trudno dostępnymi w latach 80. XX w. lekami. O jego zasługach staramy się przypominać następnym pokoleniom. Stąd pomysł na utworzenie Izby Pamięci, która będzie przedstawiać jego sylwetkę jako wzór kapłana i człowieka, który poświęcił swoje życie dla innych ­– mówi ks. Tomasz Cuber, proboszcz parafii św. Mikołaja w Szewnie.

Przedstawicieli szkoły katolickiej po ekspozycjach oprowadził obecny proboszcz parafii.   Przedstawicieli szkoły katolickiej po ekspozycjach oprowadził obecny proboszcz parafii.
ks. Grzegorz Słodkowski /Foto Gość

Izbę Pamięci Księdza Marcina Popiela odwiedzają parafianie oraz osoby, który miały możliwość spotkać go w swoim życiu. O wyjątkowym kapłanie nie zapomina Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim, któremu patronuje ks. Popiel. Przedstawiciele szkoły odwiedzili wystawę i pomodlili się na pobliskim cmentarzu na grobie ks. Popiela. Jak podkreśla dyrektor placówki ks. Robert Utnik, ich wizyta w tak wyjątkowym miejscu była możliwością przypomnienia wychowankom liceum historii ich patrona. – Chcieliśmy w ten sposób uczcić pamięć naszego patrona, księdza, który był zawsze blisko ludzi i każdemu oferował swoją pomoc. Pragniemy kontynuować jego dzieło. Dlatego chcemy, jak dotąd, zgodnie z misją naszej szkoły "wiedzę przekazywać z miłością" – dodaje ks. Utnik.

Więcej na temat nowo powstałej Izby Pamięci ks. Marcina Popiela będzie można przeczytać w najbliższym numerze sandomierskiego wydania "Gościa Niedzielnego" (nr 4 na 30 stycznia 2022).