Dofinansują z Polskiego Ładu

Marta Woynarowska Marta Woynarowska

publikacja 24.01.2022 16:22

W Baranowie Sandomierskim zostały podpisane pierwsze umowy na przebudowę dróg dofinansowane z Polskiego Ładu.

Dofinansują z Polskiego Ładu Podpisanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Marta Woynarowska /Foto Gość

Marek Mazur, burmistrz Baranowa Sandomierskiego, i Jerzy Sudoł, starosta tarnobrzeski, podpisali porozumienie z Ewą Draus, wicemarszałek podkarpacką, na promesy z Polskiego Ładu, a w chwilę później umowy na realizację zadania z Ryszardem Hadałą, prezesem zarządu PBI Infrastruktura, która wygrała przetarg na przebudowę i modernizację trzech dróg.

Inwestycje dotyczyć będą rozbudowy drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 9 z Dąbrowicą na tzw. Zwałce, przebudowę ul. Borowej w Nowej Dębie (jest to droga powiatowa) oraz budowę drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie. Jak podkreślił burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur ostatnie z tych zadań jest pierwszą promesą Polskiego Ładu. Gmina bowiem jako pierwsza w kraju złożyła wniosek o jej przyznanie.

- Inwestycje, które będą realizowane są strategiczne z uwagi na poprawę poziomu komunikacyjnego i dostępności komunikacyjnej obszaru naszej gminy, ale i powiatu tarnobrzeskiego. Są to duże zadania o wartości około 18 mln zł - podkreślił Marek Mazur.

Dofinansują z Polskiego Ładu   Wręczenie promes staroście tarnobrzeskiemu i burmistrzowi Baranowa Sandomierskiego. Marta Woynarowska /Foto Gość

Zakres prac przewidzianych w ramach rozbudowy drogi z Dąbrowicy przedstawił wicestarosta Jacek Rożek. Obejmą one m.in. naprawę nawierzchni na odcinku blisko 4 km, poszerzenie jezdni od 5,5 do 6 m oraz pobocza do 1 m, budowę chodnika, budowę przepustów dla płazów, wymianę oświetlenie na LED. Wartość inwestycji to 7 mln zł.

W ramach modernizacji ulicy Borowej w Nowej Dębie położona zostanie nowa nawierzchnia, znormalizowana szerokość do 5 m, wybudowany chodnik oraz kolektor kanalizacji deszczowej i kanał technologiczny, przebudowane zjazdy do posesji. Roboty obejmą odcinek 953 m.

Najtrudniejszym przedsięwzięciem okazała się budową łącznika dróg wojewódzkich mającego przebiegać przez Skopanie. Skomplikowana budowa geologiczna stwarzała spore problemy, stąd też konieczność zastosowania odpowiednich kosztownych rozwiązań. Wartość prac to 8 858 686 zł.

Dofinansują z Polskiego Ładu   Podpisane umowy z firmą PBI, wykonawcą robót. Marta Woynarowska /Foto Gość

- Do realizacji inwestycji przymierzaliśmy się już od pewnego czasu, w 2018 roku przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji projektowej. Jest jednak pytanie, czy bylibyśmy w stanie prace przeprowadzić? W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mogliśmy liczyć na dotację na niższym poziomie, dzięki Polskiemu Ładowi wartość zadania aż w 95 procentach zostanie pokryta z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - podkreślił burmistrz Baranowa Sandomierskiego. - Dzięki powstaniu łącznika droga do Tarnobrzega skróci się o 2,5 km, to oznacza także krótszy czas dojazdu do pracy, ale również służb ratowniczych.

Wiceminister Rafał Weber zaznaczył, że w ramach Polskiego Ładu na inwestycje w pierwszym rozdaniu rząd przeznaczył dla samorządów 24 mld zł. Mówił także o znaczeniu modernizacji lub budowy dróg lokalnych istotnych dla mieszkańców w ich codziennym życiu.

Projekty na przebudowy wszystkich dróg opracowało tarnobrzeskie Biuro Exal Marka Tokarza.

Podpisanie umów odbyło się w obecności wiceministra Rafała Webera, posła Zbigniewa Chmielowa oraz przedstawicieli rzeszowskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielającego promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.