Koprzywnica. Cztery nowe świetlice

Marta Woynarowska Marta Woynarowska

publikacja 04.01.2022 17:16

Dzieci i młodzież już mogą korzystać z czterech świetlic środowiskowych.

Koprzywnica. Cztery nowe świetlice Wstęgę przecinali przyszli uczestnicy zajęć świetlicowych. UMiG Koprzywnicy

Punkty powstały w Ciszycy, Gnieszowicach, Krzcinie oraz Postronnej.  Oficjalne oddanie świetlic odbyło się w Gnieszowicach z udziałem burmistrz Aleksandry Klubińskiej, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy Agnieszki Klimkiewicz oraz Katarzyny Kubickiej, dyrektor departamentu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  w Kielcach.

Świetlice działają od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 15 do 19. Skierowane są do dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia. Te, które zdecydują się skorzystać z ich oferty, z pewnością nie będą żałować, gdyż propozycja przygotowana dla uczestników jest bardzo szeroka, każdy więc znajdzie coś dla siebie, by móc rozwijać swoje pasje i talenty.

Organizowane będą warsztaty robotyki, informatyki, kulinarne i artystyczno-muzyczne, zajęcia z języka angielskiego, matematyki. Nie zabraknie także gier i zabaw oraz różnych form aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Rodzice oraz dzieci będą mogli skorzystać z porad i pomocy psychologa oraz pedagoga.

Świetlice, jak podkreśliła podczas otwarcia placówki w Gnieszowicach burmistrz Koprzywnicy, powstały z myślą o wartościowym wypełnieniu dzieciom i młodzieży czasu wolnego od nauki, w trakcie którego będą poznawać i przygotowywać się do samodzielnego życia, samodzielnego podejmowania decyzji, ale także kształtować w sobie dobre postawy społeczne i właściwie zachowanie.

Zapisy dzieci na zajęcia świetlicowe prowadzone są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

Projekt związany z utworzeniem czterech świetlic został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 -2020 Europejski Fundusz Społeczny. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 2 mln zł, z czego 1,88 mln zł stanowiła dotacja. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 roku.

W jego ramach budynki, w których powstały świetlice, poddane zostały gruntownym remontom, by dostosować pod nowe potrzeby. Konieczne były m.in. montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłowniami gazowymi, instalacji kanalizacyjnej, dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupione zostały meble, sprzęt komputerowy, multimedialny, sprzęt AGD, gry, pomoce naukowe, materiały plastyczne.