Sześć konkursów, dziesiątki nagrodzonych

Marta Woynarowska Marta Woynarowska

publikacja 14.12.2021 15:04

Blisko 60 uczniów tarnobrzeskich szkół zostało nagrodzonych w konkursach zorganizowanych przez Fundację "Serce Lasowiackie" im. Barbary i Franciszka Mortków.

Sześć konkursów, dziesiątki nagrodzonych Aleksandra Zawiska - laureatka konkursu "Największym skarbem człowieka są dobre obyczaje". Marta Woynarowska /Foto Gość

Rozstrzygnięcie aż sześciu konkursów i wręczenie nagród odbyło się w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Różnorodność tematyki i form konkursów zachęciła duże grono uczniów do uczestnictwa w nim. Można bowiem było wykazać się zdolnościami plastycznymi, literackimi, fotograficznymi, kulinarnymi, filmowymi, a także tworzenia komiksów.

- Wszystkie łączyła wspólna idea - propagowanie zwyczajów i kultury lasowiackich, tego, co kiedyś było dobre, a także wartości bliskich patronom fundacji, czyli Barbarze i Franciszkowi Mortkom - mówiła Bogusława Boyen z zarządu Fundacji Serce Lasowiackie. - W imieniu prezes Jolanty Kret chciałabym podziękować w szczególności nauczycielom, uczniom, rodzicom i dyrektorom szkół za tak liczną odpowiedź na nasze konkursy. Na uwagę zasługuje fakt, że aż 15 tarnobrzeskich szkół zdecydowało się do nich przystąpić, by w ten sposób przybliżać swoim uczniom tradycje Lasowiaków.

Konkursy realizowane były w ramach projektów: "Zachwyć się Tarnobrzegiem" i "Serce lasowiackie na szczęście". Otrzymały dofinansowanie z Urzędu Miasta, który dorocznie ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, m.in. na zadania z dziedziny kultury.

- W ramach obu projektów zrealizowanych zostało sześć konkursów: "Cichy bohater", "Fotograficznym okiem", "Serce lasowiackie na co dzień", "Lasowiackie smaki", "Niezwykły Słomka - (nie)zwykłe przygody" oraz "Największym skarbem człowieka są dobre obyczaje" - informowała Barbara Kłeczek z zarządu fundacji. - Ich zadaniem było przybliżenie i zainteresowanie historią, tradycją Tarnobrzega, a także zapoznanie z ważnymi dla miasta postaciami, jak np. Jana Słomki, Ferdynanda Kurasia i ks. Michała Józefczyka, którzy pojawili się w konkursie "Cichy bohater". Był także ogłoszony prestiżowy konkurs "Największym skarbem człowieka są dobre obyczaje", do którego zgłoszonych zostało pięcioro uczniów. Kapituła w składzie: Jolanta Kret, Maria Pałkus i Justyna Gamoń-Wesołowska postanowiła na podstawie opinii Niny Nowak-Okoń, nauczycielki typującej uczennicę, przyznać nagrodę Aleksandrze Zawiskiej ze Szkoły Podstawowej nr 9.

Konkurs ma promować i doceniać młodych ludzi zaangażowanych w życie społeczności, wyróżniających się postawą życiową na tle innych uczniów i stanowiących wzór do naśladowania. Laureatka jest uczennicą klasy integracyjnej, otwartą na potrzeby słabszych i niepełnosprawnych koleżanek i kolegów. Od kilku lat działa aktywnie w samorządzie uczniowskim.

- Byłam zaskoczona, gdy dowiedziałam się, że pani Nina Nowak-Okoń nominowała mnie do konkursu, a jeszcze bardziej, gdy dowiedziałam się, że zostałam zwyciężczynią. Zupełnie się tego nie spodziewałam - wyjawiła szczęśliwa laureatka. Mówiąc o swojej działalności, wspomniała o udziale w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, posprzątaniu wspólnie z koleżanką parku dzikowskiego podczas minionych wakacji, organizowaniu w szkole "pogotowia pomocowego", w którym zdolniejsi uczniowie pomagają słabszym kolegom w nauce. - Generalnie staram się pomagać ludziom, bo drugi człowiek jest dla mnie bardzo ważny, a szczególnie to, co ma w środku - stwierdziła skromnie Aleksandra Zawiska.

W poszczególnych konkursach zostało nagrodzonych i wyróżnionych kilkudziesięciu uczniów.

W przypadku pierwszego - "Cichy bohater" - najlepiej z zadaniami poradzili sobie: Nel Wójcik z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, Julia Pankiewicz i Piotr Stępiński - oboje z SP 4.

Najlepszym "Fotograficznym okiem" i znajomością tarnobrzeskiej topografii wykazali się: Klaudiusz Jurek - uczeń SP nr 4, Barbara Moniakowska oraz Teresa Basamania.

Sześć konkursów, dziesiątki nagrodzonych   Nagrody dla uczniów OREW. Marta Woynarowska /Foto Gość

Najwięcej prac wpłynęło na konkurs plastyczny "Serce lasowiackie na co dzień". Oceniane one były w czterech kategoriach - szkół podstawowych, średnich, specjalnych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. W sumie w gronie laureatów znalazło się ponad 30 uczniów.

Zainteresowaniem cieszył się również konkurs kulinarny "Lasowiackie smaki", w ramach którego wielopokoleniowe drużyny miały przygotować potrawy z lokalnych produktów z wykorzystaniem regionalnych ziół. Jego celem była prezentacja walorów zdrowotnych kuchni lasowiackiej, a także wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów. Uczestnicy w kilkuminutowych filmikach zaprezentowali przygotowywanie potrawy oraz efekt końcowy swoich starań.

O tym, że komiks cieszy się w Tarnobrzegu coraz większą popularnością i z tym niełatwym gatunkiem mierzy się coraz więcej młodych twórców, świadczył konkurs "Niezwykły Słomka - (nie)zwykłe przygody", w ramach którego powstało 37 prac opowiadających historię wójta Dzikowa, zawartą w jednym z trzech wybranych przez organizatorów fragmentów jego "Pamiętników włościanina".

W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymali: Maja Czajka (SP 9), Maja Piotrowska (SP 10), Mateusz Krawczyński (SP 9) i Antonina Biela (SP im. Małego Księcia). Wśród uczniów szkół średnich jury najwyżej oceniło prace Alicji Gonet (LO im. Małego Księcia), Natalii Jędrzejewskiej (LO im. M. Kopernika) i Julii Cygan (LO im. Małego Księcia). W kategorii szkół specjalnych nagrody przyznane zostały: Wiktorii Sudoł, Wiktorii Mularz i Julii Mycek.

Nagrody ufundowali organizatorzy konkursów oraz sponsorzy. Było coś dla ducha i coś słodkiego dla ciała.