Odpust parafialny w Opatowie

Ks. Grzegorz Słodkowski

publikacja 11.11.2021 16:45

W dniu Święta Niepodległości, w liturgiczne wspomnienie św. Marcina, w Opatowie odbyły się doroczne uroczystości odpustowe.

Uroczysta suma odpustowa. Uroczysta suma odpustowa.
ks. Grzegorz Słodkowski /Foto Gość

W opatowskiej kolegiacie uroczystości związane ze świętem patronalnym parafii, kapituły i samego miasta poświęconych św. Marcinowi z Tours zostały połączone z uroczystościami związanymi ze Świętem Niepodległości. Podczas odpustowej Eucharystii modlono się za parafię, miasto i Ojczyznę, dziękując Bogu za dar jej niepodległości.

Uroczystość zgromadziła członków kapituły kolegiackiej, władze samorządowe, powiatowe i miejskie, poczty sztandarowe reprezentujące związki, organizacje i instytucje państwowe, orkiestrę, chór św. Marcina oraz harcerzy.

Po powitaniu gości i parafian przez ks. Michała Spocińskiego, proboszcza kolegiaty rozpoczęła się Msza Święta odpustowa, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Szczerek z Ożarowa. Podczas kazania, odnosząc się do 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zachęcał do wdzięczności Bogu za dar wolności. Na przykładzie patrona parafii, św. Marcina wskazał na potrzebę rozwijania i wpajania postaw patriotycznych oraz troski o ubogich i potrzebujących.

Homilia odpustowa ks. Stanisława Szczerka.
ks. Grzegorz Słodkowski

Na zakończenie Eucharystii odbyła się procesja wokół kościoła z relikwiami świętego, w trakcie której ks. S. Szczerek dokonał poświęcenia 12 tablic, przedstawiających drogę do świętości patrona parafii.

Opatowska parafia od wieków czci św. Marcina, jako swojego patrona. Ważną datą był rok 2009, kiedy to Stolica Apostolska uczyniła świętego biskupa z Tours patronem miasta.