Nisko. Kupili laptopy

Andrzej Capiga Andrzej Capiga

publikacja 22.10.2020 18:07

Niżański powiat kupił 52 laptopy do zdalnej nauki oraz sprzęt audiowizualny.

Podpisanie porozumienia o przekazaniu sprzętu. Podpisanie porozumienia o przekazaniu sprzętu.
Starostwo Powiatowe w Nisku

Pieniądze, ponad 128 tys. zł, uzyskał z projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Sprzęt wraz z oprogramowanie trafił już do 23 rodzin zastępczych oraz do placówki opiekuńczo-wychowawczej Nasz Dom Dzieciątka Jezus w Rudniku nad Sanem.

- Celem projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych w sytuacji zagrożenia epidemią - powiedział starosta niżański Robert Bednarz.