Koprzywnica. Będą wspólpracować

Andrzej Capiga Andrzej Capiga

publikacja 08.10.2020 13:57

Gmina Koprzywnica nawiązała współpracę gminą Zwierzyniec.

Podpisanie porozumienia o współpracy. Podpisanie porozumienia o współpracy.
UGiM Koprzywnica

Turystyka kajakowa, rowerowa, piesza, wymiana grup młodzieżowych i artystycznych, współpraca kół gospodyń wiejskich oraz podejmowanie wspólnych projektów - to w skrócie zakres  tej współpracy.

Porozumienie w Urzędzie Gminy i Miasta Koprzywnica podpisały burmistrz Koprzywnicy Aleksandra Klubińska i burmistrz Zwierzyńca Urszula Kolman.

- Jest to partner, od którego możemy się bardzo dużo nauczyć. Zwierzyniec to także walory przyrodnicze, które są wspaniale wyeksponowane i zagospodarowane, których u nas nie brakuje. Chcemy wzorować się na tym, jak samorząd wykorzystuje te walory do promocji gminy. Zwierzyniec to także zabytki, szkoły i przedsiębiorcy. To kino letnie, a jak wiemy nasze kino plenerowe, jak pokazały pierwsze projekcje, cieszyło się dużym zainteresowaniem.  Planujemy rozwinąć współpracę pomiędzy kołami gospodyń wiejskich, zespołami muzycznymi  i innymi stowarzyszeniami - powiedziała Aleksandra Klubińska.