Praktyczna lekcja historii

ac

|

Gość Sandomierski 41/2020

publikacja 08.10.2020 00:00

„Odkrywamy Gnieszowice” to akcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

▲	Zgromadzono pokaźną liczbę archiwaliów. ▲ Zgromadzono pokaźną liczbę archiwaliów.
MGOK w Koprzywnicy

Jego koordynatorką jest Pola Rożek. Projekt polegał na przeprowadzeniu podczas letnich wakacji 19 etnograficznych wywiadów z najstarszymi mieszkańcami tej miejscowości.

Zbierano też archiwalne zdjęcia i dokumenty. Na tej podstawie koordynatorzy projektu przeprowadzili warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach. Podczas podsumowania, które odbyło się w MGOK w Koprzywnicy, zaprezentowano edukacyjne tablice wykonane na podstawie zgromadzonych archiwaliów. – Są na nich na przykład fragmenty szkolnej kroniki pisanej prawie 50 lat – od 1925 roku – przez ówczesnego kierownika szkoły Piotra Wnuka. Wspomina w niej o roku 1916, kiedy w Gnieszowicach powstała szkoła podstawowa – informuje pani koordynator. Organizatorzy spotkania opowiedzieli także o miejscach w Gnieszowicach, które już nie istnieją albo straciły swoją pierwotną funkcję, na przykład o tzw. Szwedzkiej Górce, która była kiedyś piaskowym pagórkiem, a teraz już zniknęła z lokalnego krajobrazu.