Krzyże dla działaczy

Marta Woynarowska

|

Gość Sandomierski 35/2020

publikacja 27.08.2020 00:00

W Stalowej Woli odbyły się obchody 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Odznaczenia państwowe wręczył prezes IPN Jarosław Szarek. Odznaczenia państwowe wręczył prezes IPN Jarosław Szarek.
Zdzisław Surowaniec

Uroczystości zorganizował Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Rozpoczęła je Msza św. w bazylice konkatedralnej pw. Matki Bożej Królowej Polski, sprawowana pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Kidy, dziekana dekanatu stalowowolskiego. Homilię wygłosił ks. prał. Edward Madej. Po Eucharystii uczestnicy obchodów przeszli ulicą ks. Jerzego Popiełuszki przed Miejski Dom Kultury.

W uroczystości, obok dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej, twórców i członków pierwszej Solidarności w regionie oraz ich rodzin, uczestniczyli biskup senior Edward Frankowski, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, rządu, Sejmu, władz wojewódzkich, samorządowych, instytucji i organizacji z województwa podkarpackiego. Prezydent RP Andrzej Duda, który objął wydarzenie patronatem narodowym, skierował do uczestników okolicznościowy list, odczytany przez reprezentującą go Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, w którym podkreślił m.in. rolę Solidarności w zmianach, jakie zaszły w Europie, w obaleniu komunizmu i tworzeniu się wolnych, demokratycznych państw. Oddał także hołd wszystkim, którzy przed 40 laty upomnieli się o godność, wolność i prawdę, o społeczną sprawiedliwość i respektowanie praw pracowniczych. Głównym punktem obchodów było wręczenie przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka Krzyży Wolności i Solidarności dwudziestu działaczom opozycji antykomunistycznej z Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, w tym siedmiu pośmiertnie, przyznanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. – Doświadczenia związane z działalnością opozycyjną wyróżnionych są bardzo różne. Jest jednak coś, co łączy nas wszystkich – to poczucie, że staliśmy po właściwej stronie. I z tego powodu członkowie Solidarności mają prawo czuć się dumni. Postawy, wybory wielu Polaków sprzed 40 lat złożyły się na ciąg zdarzeń, które doprowadziły do wolnej Polski. I mury zostały obalone – mówił w imieniu uhonorowanych Dariusz Sikora. Odznaczeniami Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” zostali uhonorowani członkowie związku, którzy zaznaczyli się w pracy na jego rzecz. Uroczystość zakończył koncert polskich pieśni patriotycznych „Bo lepiej, byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć” w wykonaniu Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej i Pałacyku Michla, Chóru Dworskiego oraz Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1930”, pod dyrekcją Edwarda Horoszko.Patronat nad obchodami objęli prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.