Wiceminister klimatu w Tarnobrzegu

Marta Woynarowska Marta Woynarowska

publikacja 30.07.2020 14:14

Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu gościł w Tarnobrzegu.

Wiceminister klimatu w Tarnobrzegu Wizyta wiceministra klimatu Jacka Ozdoby w Tarnobrzegu. Urząd Miasta Tarnobrzega

Wiceminister spotkał się z prezydentem miasta, Dariuszem Bożkiem, na którego zaproszenie przebywał w Tarnobrzegu.

Kilkuminutową wizytę złożył również radnym, zgromadzonym w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na XXXI sesji zwyczajnej Rady Miasta Tarnobrzega.

Tematem rozmowy wiceministra z prezydentem miasta był problem termicznego zagospodarowania odpadów, o czym Jacek Ozdoba mówił w krótkim wystąpieniu podczas sesji.

- W ramach kompetencji, jakie posiadam zgodnie z ustawą o odpadach, do końca tego roku muszę wydać rozporządzenie z listą instalacji, które mogą funkcjonować na rynku odpadowym, termicznie zagospodarowując tzw. paliwo alternatywne. Mogę poinformować, że przygotowany przez mnie projekt ustawy zakłada likwidację tej listy, to znaczy, że ze strony ministerstwa nie będzie żadnej blokady powstawania tego typu instalacji. Nie będzie zatem przeszkód dla ich budowy, jeśli samorządy zdecydują się na taką inwestycję. Po przeprowadzeniu analizy rynku, wiemy, że luka instalacji termicznego przetwarzania odpadów jest dość spora. Należy sobie zdawać sprawę, że dyrektywa unijna tzw. pakiet odpadowy będzie nas obowiązywać do odpowiednich poziomów zagospodarowania odpadów. 30 procent jest przeznaczone na termiczne zagospodarowanie, ale naturalnie ilość odpadów się zwiększa.

Jacek Ozdoba zaznaczył, iż obowiązująca jeszcze lista utrudniała powstawanie nowych instalacji, gdyż nawet po zgodzie rad gmin, ostateczna decyzja zapadała na wyższym poziomie. Podkreślił, iż jego zdaniem wykorzystanie paliwa alternatywnego jest dobrym rozwiązaniem i daje możliwość pozyskania ciepła i prądu. Jeśli parlamentarzyści wyrażą zgodę, to ze strony rządowej nie będzie żadnych przeszkód jeśli samorząd zdecyduje się na budowę instalacji.

- Przed nami duże wyzwanie jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. To jest na tyle duże wyzwanie, że bez współpracy z Ministerstwem Klimatu, panem ministrem oraz gminami ościennymi będzie to problem trudny do rozwiązania, ale liczę, że ta pierwsza wizyta w Tarnobrzegu, to dobre przetarcie szlaków współpracy - podkreślił Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Wolę współpracy z tarnobrzeskim samorządem zadeklarował również minister Jacek Ozdoba.

Wiceminister klimatu razem z prezydentem Tarnobrzega udali się także nad Jezioro Tarnobrzeskie. Jak zauważył, Ministerstwo Klimatu przywiązuje dużą wagę do dobrego zagospodarowania zbiorników wodnych, takich jak tarnobrzeski. Dodał, iż dla Tarnobrzega jezioro jest dużą szansą, m.in. za racji położenia, jakości wody. Zachęcał także prezydenta oraz radę miasta do kontaktów i współpracy z uwagi chociażby na wiele programów, z których samorząd może skorzystać.