Medyczne doposażenie dla OSP Mściów - Nowy Kamień

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 09.07.2020 10:42

Ratowniczy zestaw w formie torby medycznej PSP R1 otrzymali druhowie strażacy z OSP w Mściowie - Nowym Kamieniu. Wyposażenie zostało ufundowane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Medyczne doposażenie dla OSP Mściów - Nowy Kamień Sprzęt medyczno-ratowniczy dla druhów z OSP w Mściowie - Nowym Kamieniu. Ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Sprzęt medyczno-ratunkowy przekazała strażakom Marzanna Mach, kierownik placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sandomierzu. – Doposażmy strażaków w niezbędny sprzęt ratowniczy, gdyż wiemy, że ich pomoc przybywa najczęściej jako pierwsza i decyduje często o uratowaniu życia – mówiła Marzanna Mach. Dodała, że KRUS wspomaga oraz dofinansowuje strażaków na podstawie złożonych przez nich wniosków. – Ta pomoc może sięgnąć nawet 20 tysięcy złotych – dodała Marzanna Mach.

Przed samym przekazaniem druhowie z OSP Mściów – Nowy Kamień zostali zadysponowali do akcji gaśniczej i na sam moment przekazania sprzętu dotarli prosto z akcji. Jednostka OSP w Mściowie - Nowym Kamieniu liczy 33 druhów, spośród których 14 osób może jeździć do działań ratowniczo-gaśniczych, a pięć druhów zostało przeszkolonych w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Dotychczasowe wyposażenie w sprzęt ratowniczo-medyczny traciło już swoją przydatność, dlatego nowy sprzęt medyczny był tym bardziej oczekiwany przez strażaków. – Przepisy cały czas się zmieniają, dlatego wyposażenie pierwszej torby już nie spełniało norm i wystąpiłem z wnioskiem o nową – tłumaczył Mariusz Maruszczak, prezes OSP. Koszt torby to około 4 tys. złotych. Jak dodał torba PSP R1 jest koniecznym wyposażeniem jednostki OSP, która działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. – Wyjeżdżamy do wypadków drogowych i innych zdarzeń. Kiedy druhowie gaszą pożary, to torba medyczna też jest im potrzebna. Jest w niej sprzęt niezbędny do ratownictwa medycznego. To hydrożele, tlen, opatrunki, kołnierze, deska i szyny Kramera – dodał prezes. W przekazaniu sprzętu uczestniczył Marek Łukaszek, wójt gminy Dwikozy, który podkreślił, jak ważne jest profesjonalne działanie i wyposażenie strażaków, którzy niosą pomocy w bardzo szerokim zakresie zdarzeń i wypadków. Waldemar Maruszczak, wiceprezes zarządu powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Sandomierzu, zapewnił, że większość jednostek ochotniczych straży, działających na terenie powiatu sandomierskiego, posiada na wyposażeniu torby medyczne. – Jej zawartość musi być aktualna, dlatego ciągle jest doposażana lub wymieniana na nową. Dziś ochotnicze straże pożarne jeżdżą nie tylko do pożarów, ale również do zdarzeń, gdzie konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej – podkreślał Waldemar Maruszczak.