Diecezja uhonorowała zasłużone osoby

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 05.07.2020 18:01

W Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu odbyło się wręczenie diecezjalnej nagrody "Arbor bona" - Dobrego drzewa.

Diecezja uhonorowała zasłużone osoby Nagrodzono m.in. katechetów zaangażowanych w katechezę multimedialną w czasie pandemii. ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Na uroczystej gali wręczenia nagrody, którą diecezja honoruje osoby w trzech kategoriach: ewangelizacji, charytatywnej i świadectwa życia, obecni byli: bp Krzysztof Nitkiewicz, biskup pomocniczy senior Edward Frankowski, poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza, oraz przedstawiciele instytucji sandomierskich, kapituła nagrody i jej laureaci, duchowni oraz świeccy.

Rozpoczynając tegoroczną galę 2. edycji diecezjalnej nagrody, bp Krzysztof Nitkiewicz zaznaczył, że ma ona szczególny charakter z racji na pandemię, która uniemożliwiła realizację wielu planów.

- Dobre drzewo przynosi jednak dobre owoce niezależnie od okoliczności. Jeśli widać czasami jedynie liście czy puste gałęzie, to przecież w pniu i w gałązkach tętni życie, żeby objawić się we właściwym czasie oraz formie. Można to odnieść do wielu naszych sióstr i braci dających w ten sposób świadectwo swojej wierności Chrystusowi. Świadectwo składane „w porę i nie w porę”, jak powiedziałby św. Paweł Apostoł. W wymiarze duchowym i materialnym, w sposób widzialny i niewidzialny dla ludzkiego oka. Przez ich kreatywność, odwagę, poświęcenie i wytrwałość Ewangelia - Dobra Nowina rozlega się donośnie i staje się rzeczywistością. W sercach ożywa nadzieja, a każdy rok jest rokiem łaski od Pana (por. Łk 4,18) - powiedział biskup. Wyraził wdzięczność laureatom oraz wszystkim, którzy angażują się ofiarnie w diecezji.

Laureatem nagrody w kategorii ewangelizacji została dr Ewa Sęk - za poświęcenie na rzecz Katolickiego Domu Kultury „Arka”, Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, promowanie wartości chrześcijańskich, kultury polskiej na arenie międzynarodowej, kształtowanie postaw religijnych i patriotycznych u dzieci, młodzieży i starszych.

Nagrodę w tej samej dziedzinie otrzymała grupa katechetów, którzy od początku pandemii opracowują katechezy multimedialne. Były one szeroko wykorzystywane nie tylko w diecezji sandomierskiej, ale również w innych regionach Polski i wśród duszpasterstwa polonijnego. W skład trzech zespołów weszli: ks. Maciej Charabin, ks. Radosław Koterbski, ks. Krzysztof Nowak, ks. Paweł Dobrowolski oraz Andrzej Kasperski (operator kamery), którzy nagrywali katechezy skierowane do szkół średnich. Drugą grupę katechetów tworzyli: ks. Marek Kuliński, ks. Stanisław Gurba, ks. Adam Kopeć, br. Piotr Kucharzewski, Urszula Sroka, Grażyna Ufniasz, Piotr i Magdalena Wolanowie oraz Iwona Hebda, którzy przygotowywali katechezy skierowane do klas V-VIII szkoły podstawowej. Trzecia grupa to: ks. Damian Szypuła, ks. Łukasz Kołodziej, ks. Mateusz Machniak, ks. Grzegorz Słodkowski, s. Barbara Żydek, s. Ewa Kitlińska, Małgorzata Łabuz oraz Beata Kocur, którzy przygotowywali katechezy dla dzieci najmłodszych, od przedszkola do klasy IV.

W kategorii świadectwo życia chrześcijańskiego nagrodę otrzymała dr n. med. Anna Paszkiewicz ze Stalowej Woli - za poświęcenie się na rzecz otwarcia i działalności Oddziału Okulistyki w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli, pomoc osobom represjonowanym przez komunistów i obronę życia nienarodzonych.

W trzeciej kategorii, czyli działalność charytatywno-społeczna, kapituła przyznała nagrodę ks. Pawłowi Aniołowi - za poświęcenie się na rzecz niesienia pomocy ubogim, chorym, samotnym, utworzenie Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz zorganizowanie jadłodajni dla bezdomnych i wykluczonych społecznie.

Na zakończenie zebrani mogli wysłuchać występu kwartetu muzycznego w składzie: Magdalena Kotarska (sopran), Maciej Przestrzelski (skrzypce), Damian Mart (trąbka), Monika Polaczek-Przestrzelska (fortepian).


Nagroda „Arbor bona” – Dobrego drzewa ma formę umieszczonych obok siebie na bordowym tle dwóch medali z brązu. Pierwszy, z herbem diecezji sandomierskiej, nosi na obwodzie jej łacińską nazwę: Dioecesis Sandomiriensis. Drugi, przedstawiający bazylikę katedralną w Sandomierzu, opisany jest cytatem z Ewangelii w języku łacińskim: „Arbor bona fructus bonos facit” (Dobre drzewo wydaje dobre owoce - por. Mt 7,17).

Osoby nagrodzone wyłania kapituła spośród propozycji i zgłoszeń otrzymanych od osób i instytucji, które wskazują szczególnie zasłużone osoby i uzasadniają kandydaturę.