Terytorialsi wspierają medyków

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 06.05.2020 22:44

Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają personel medyczny i sanitarny w walce z koronawirusem. Nowym obszarem ich działania jest pobieranie wymazów na obecność SARS-CoV-2.

Terytorialsi wspierają medyków Żołnierze WOT podczas pobierania próbek wymazów. Archiwum WOT

Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. W świętokrzyskiej brygadzie WOT utworzone zostały dwa zespoły do pobierania wymazu. Jeden zespół składa się z ratownika medycznego, który wykonuje pobranie wymazu z nosogardła, pomocnika oraz kierowcy pojazdu medycznego o specjalnym przeznaczeniu. Ze względów bezpieczeństwa żołnierze pobierający wymazy muszą być ubrani w specjalne kombinezony, maseczki, gogle i rękawiczki.

- Żołnierze 10 ŚBOT zostali przeszkoleni w zakresie pobierania wymazu z nosogardła i taki materiał pobierają. Do pobierania wymazów używają zespołów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych - mówi st. szer. OT Martyna Rogalińska ratownik medyczny.

Po pobraniu wymazu odpowiednio zabezpieczona, opisana i oznaczona próbka przewożona jest przez żołnierzy do laboratorium, w którym zostaje poddana badaniom. Ponadto żołnierze brygady wspierają personel medyczny poprzez wykonywanie pomiaru temperatury, saturacji i triażu w obiektach opieki medycznej w 16 palcówkach na terenie województwa świętokrzyskiego.

Od 18 marca Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. W ramach „Odpornej Wiosny” terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritas, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.