Credo przekuwają w czyn

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 02.05.2020 22:09

Świętokrzyscy terytorialsi pamiętali o bohaterach Ziemi Świętokrzyskiej, którzy z biało-czerwonymi barwami na ramieniu zapłacili najwyższą cenę za wolność naszej ojczyzny.

Credo przekuwają w czyn Sandomierscy terytorialsi na symbolicznym grobie ppłk Antoniego Wiktorowskiego ps. „Kruk”. Archiwum WOT

W Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Żołnierska Pamięć". Terytorialsi udali się na Wykus, by zapalić światło pamięci w miejscu spoczynku swojego patrona mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. "Nurt" oraz na mogiłach Żołnierzy Armii Krajowej Zgrupowań Partyzanckich Ponury, rozsianych wokół legendarnej polany.

Żołnierze 10. ŚBOT wraz z podchorążymi z Wojskowej Akademii Technicznej udali się również na cmentarze w Sandomierzu, Opatowie i Malicach, gdzie uprzątnęli mogiły i zapalili znicze na grobach ppłk. Antoniego Wiktorowskiego ps. "Kruk", "Pieleszowiaków", żołnierzy Armii Krajowej oraz żołnierzy I wojny światowej.

- Nasze credo przekuwamy w czyn. Porządkujemy mogiły walczących o niepodległość, dbamy o miejsca pamięci i  pochówku bohaterów walk narodowo-wyzwoleńczych. Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze - mówi por. Marcin Kowal, oficer 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.