Nowa Dęba. Ograniczenia w działalności Urzędu Miasta

Marta Woynarowska Marta Woynarowska

publikacja 16.03.2020 11:41

Burmistrz Nowej Dęby zdecydował od dzisiaj wyłączyć bezpośrednią obsługę interesantów.

Nowa Dęba. Ograniczenia w działalności Urzędu Miasta UMiG Nowa Dęba

Władze miasta, korzystając z przepisów pozwalających w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na ograniczenie działalności pracy urzędów i podległych mu jednostek, zdecydowały o zamknięciu miejskich instytucji dla klientów.

- Wprowadzone 13 marca rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ustala, że jednostki administracji publicznej mogą ograniczać swoją działalność wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Ponadto urzędy, jednostki organizacyjne będą mogły wyłączać bezpośrednią obsługę interesantów. Chodzi o bezpieczeństwo pracowników administracji publicznej, ale także o to, by nie doprowadzić w wyniku zakażenia pracownika do całkowitego zamknięcia takiego urzędu. Taki paraliż to przede wszystkim ogromny problem dla obywateli. Dlatego też w poniedziałek 16 marca zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia dotyczące przyjęć interesantów zarówno w urzędzie, jak i w Ośrodku Pomocy Społecznej, choć oczywiście obie instytucje będą funkcjonować. O szczegółach poinformujemy - pisze w komunikacie burmistrz Wiesław Ordon. - Niewątpliwie najważniejsza sprawa to poddanie się społecznej kwarantannie, czyli ograniczenie wyjścia z domu w celach zupełnie niezbędnych dla naszego funkcjonowania. Zachowajcie państwo w tej całej sytuacji zdrowy rozsądek, z troską o siebie i najbliższych - apeluje do mieszkańców gminy.

W związku z tym od poniedziałku 16 marca w Urzędzie Miasta i Gminy wyłączona została bezpośrednia obsługa interesantów, możliwa jest ona tylko w sytuacjach nagłych.

W razie potrzeby można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną - gmina@nowadeba.pl, platformę ePUAP: /umignd/SkrytkaESP lub też telefonicznie, dzwoniąc pod numer 15 846 26 71. 

Do skorzystania z tej drogi urząd zaleca w przypadku konieczności złożenia lub otrzymania: zaświadczenia i informacji o stanie majątkowym, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, informacji lub deklaracji podatkowych, wniosku o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, np. wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje o stanie wymiaru podatków na 2020 rok, zaległości podatkowych, należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać telefonicznie pod numerem 15 846 26 71 wew. 207 .

W przypadku spraw komunalnych dotyczących: wycinki drzew, składania wniosków o odbiór azbestu, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany pojemników na odpady komunalne lub prawach mieszkaniowych należy przed wizytą w urzędzie skontaktować się telefonicznie z pracownikiem, który poinformuje, czy przyjazd lub przyjście do UMiG jest niezbędne, czy też sprawa może zostać załatwiona korespondencyjnie.

Sprawy dotyczące świadczeń społecznych również można załatwić drogą pocztową, poprzez platformę ePUAP lub bankowość elektroniczną. Pomoc w wypełnianiu wniosków w formie papierowej można uzyskać telefonicznie. Druki wniosków o świadczenia społeczne są dostępne pod adresem: WZORY WNIOSKÓW

Numery telefonów do poszczególnych pracowników znajdują się na stronie gminy: WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

Ponadto urząd informuje, że w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem gmina Nowa Dęba aż do odwołania nie będzie wynajmować obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. remiz, domów ludowych, itp.