Jubileusz seminarium i odpust

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 31.12.2019 16:25

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu obchodzi w tym roku 200. rocznicę powstania. Z racji jubileuszu Penitencjaria Apostolska w imieniu Ojca Świętego Franciszka udzieliła łaski odpustu zupełnego.

Jubileusz seminarium i odpust Widok budynków WSD w Sandomierzu. Archiwum prywatne

Penitencjaria Apostolska, czyli jedna z dykasterii Kurii Rzymskiej, udzieliła na mocy władzy otrzymanej od Ojca Świętego Franciszka odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wiernym, którzy szczerze żałując za grzechy i kierując się miłością, nawiedzą jako pielgrzymi kościół seminaryjny pw. św. Michała Archanioła między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku. Winni tam pobożnie uczestniczyć w obchodach jubileuszowych albo przynajmniej spędzić określony czas na modlitwie myślnej, zakończonej Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary i modlitwą za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny i św. Michała. Mogą także ofiarować ten odpust jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, włączając się duchowo w obchody jubileuszowe, mogą także uzyskać odpust zupełny, jeśli wzbudzą w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i intencję, że gdy to będzie możliwe, wypełnią trzy zwyczajowe warunki, a swoje modlitwy, cierpienia i dolegliwości ofiarują miłosiernemu Bogu.

Penitencjaria Apostolska zezwoliła jednocześnie biskupowi sandomierskiemu, aby w czasie jubileuszu Wyższego Seminarium Duchownego, wybrawszy dzień dogodny dla wiernych, po zakończeniu obrzędów Mszy św. udzielił wszystkim obecnym, którzy będą uczestniczyć w Eucharystii, błogosławieństwa papieskiego i związanego z nim odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Rektor uczelni oraz zarząd zapraszają do odwiedzania seminaryjnego kościoła i korzystania z łaski przyznanej przez Stolicę Apostolską.

W pierwszy czwartek miesiąca, 2 stycznia, w kościele seminaryjnym odbędzie się modlitwa w intencji powołań o godz. 20, zakończona kompletą i Apelem Jasnogórskim o godz. 21.

Historia sandomierskiego seminarium:

Wraz z powstaniem w 1818 r. diecezji sandomierskiej jej pierwszy biskup Szczepan Hołowczyc w 1819 r. podjął starania o utworzenie seminarium diecezjalnego, ale uskutecznił je dopiero kolejny biskup ordynariusz Adam Prosper Burzyński. Po skompletowaniu kadry profesorskiej i przyjęciu pierwszych kandydatów 7 listopada 1820 r. zainaugurował uroczyście pierwszy rok nauki. Pierwszy budynek seminarium mieścił się obok dzwonnicy katedralnej (obecnie budynek Kurii Diecezjalnej). W 1904 r. siedzibę seminarium przeniesiono do zaadaptowanych budynków po skasowanym przez urząd carski klasztorze benedyktynek.

Przez 200 lat istnienia seminarium sandomierskie wykształciło ponad 2500 kapłanów.