Podsumowanie wspólnego trudu

ks. Tomasz Lis

|

Gość Sandomierski 42/2019

publikacja 17.10.2019 00:00

– O ile w świecie liczą się skuteczność, produktywność i naturalnie dobre wrażenie, dla Boga wystarczą nawet małe rzeczy, ale uczynione z miłością – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

Biskup namaścił ołtarz olejem świętym. Biskup namaścił ołtarz olejem świętym.
Ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Po latach budowy, wyposażania i upiększania wnętrza bp Krzysztof Nitkiewicz konsekrował kościół pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Fatimskiej w Brzezinach Stojeszyńskich.

Na wspólnej modlitwie obecni byli kapłani budowniczy świątyni, samorządowcy, dyrektorzy szkół oraz licznie przybyli parafianie. Na początku uroczystości przedstawiono krótką historię budowy i wyposażania świątyni. – Parafianie do tej uroczystej chwili przygotowywali się przez tygodniowe misje, które prowadzili ojcowie redemptoryści. Trzeba podkreślić dużą rolę mieszkańców, dzięki którym udało się w ostatnim czasie odnowić prezbiterium, zakupić organy do świątyni czy odmalować wnętrze – mówił ks. Krzysztof Woźniak, proboszcz. Na początku Mszy św. biskup dokonał pokropienia wodą święconą ołtarza, ambonki oraz ścian świątyni. W homilii przypomniał, że Kościół jest dziełem Bożym, o którym Chrystus mówi: „Mój Kościół”. – Kiedy się z nim utożsamiamy, używając określenia „nasz Kościół”, „moja diecezja”, „moja parafia”, to nie znaczy, że one należą do nas i możemy podejmować arbitralne decyzje. Tylko Chrystus jest głową Kościoła.Jak mówi św. Paweł apostoł: „Całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rośnie Bożym wzrostem” (Kol 2,19). Powinniśmy być więc posłuszni słowu Bożemu, zasadom, które określił Pan Jezus w Ewangelii, a także w Jego imieniu papież oraz kolegium biskupów. Stąd w diecezji i w parafii mamy być dla siebie siostrami i braćmi, służyć Bogu i sobie nawzajem. Każdy posiada oczywiście własną misję do spełnienia, swoje prawa i obowiązki. One są różne, lecz w oczach Boga jesteśmy sobie równi – podkreślał w homilii bp Nitkiewicz. Następnie biskup ordynariusz namaścił olejem świętym ołtarz, ściany kościoła oraz okadził ołtarz ofiarny. Kolejnym elementem obrzędu było zapalenie świec ołtarzowych jako symbol iluminacji świątyni przepełnionej obecnością Boga. Dokonał tego ks. Krzysztof Woźniak, proboszcz parafii.