Medale, honorowe odznaki i awanse

Marta Woynarowska Marta Woynarowska

publikacja 18.07.2019 22:06

Tarnobrzescy policjanci świętowali 100-lecie istnienia Policji Państwowej.

Medale, honorowe odznaki i awanse Uroczystości odbyły się na dziedzińcu zamku Tarnowskich. Marta Woynarowska /Foto Gość

W uroczystości, której na dziedzińcu Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu - Dzikowie przewodniczył podkarpacki komendant policji insp. Henryk Moskwa, wzięli udział biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, wicemarszałek podkarpacki Ewa Draus, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, kierownictwo prokuratury i sądów, władze samorządowe powiatu oraz emerytowani komendanci tarnobrzeskiej policji. Rolę gospodarza pełnił  podinspektor Stanisław Sekuła, komendant miejski policji w Tarnobrzegu.

- Tegoroczne święto policji ma wymiar szczególny, świętujemy 100-lecie powstania naszej formacji. Stoimy w miejscu szczególnym. Stąd w roku 1920 wyruszył do walki z armią bolszewicką oddział ochotników dzikowskich, utworzony i wyposażony przez jednego z najlepszych synów Rzeczypospolitej hrabiego Zdzisława Tarnowskiego. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku to najistotniejszy dla naszej ojczyzny fakt początku XX wieku. Znamienne jest to, że odradzające się państwo za jeden z głównych priorytetów uznało stworzenie formacji stojącej na straży bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Zadanie to Sejm Ustawodawczy postawił przed nową służbą, uchwalając 24 lipca 1919 roku ustawę o Policji Państwowej - mówił podinspektor Stanisław Sekuła.

- Nawiązujemy do najchlubniejszych tradycji funkcjonariuszy Policji Państwowej z okresu międzywojennego służąc społeczeństwu i państwu polskiemu, wypełniając na co dzień rotę policyjnego ślubowania. Z dumą mogę podkreślić, że wyniki osiągane w ostatnich latach i pierwszym półroczu bieżącego roku plasują naszą komendę na wysokim miejscu w województwie - dodał komendant Sekuła.

Szczególne podziękowania skierował do policjantów oraz ich rodzin. Wyraził wdzięczność wszystkim instytucjom i osobom współpracującym z Policją, a władzom miasta za pomoc w wydaniu jubileuszowej publikacji dotyczącej historii tarnobrzeskiej policji oraz autorom za trud włożony w jej opracowanie.

Gratulacje funkcjonariuszom złożył bp Krzysztof Nitkiewicz. - To także święto waszych najbliższych, którzy w pewnym sensie pełnią policyjną służbę razem z wami. Oni także zasłużyli na gorące podziękowanie. Bądźcie zawsze dla siebie wsparciem - powiedział biskup.

Podczas uroczystości 59 funkcjonariuszy odebrało awanse na wyższe stopnie, zaś pracownicy pionu cywilnego specjalne nagrody przyznane przez komendanta miejskiego.

Ponadto okolicznościowe wyróżnienia za wspieranie tarnobrzeskiej komendy odebrali bp K. Nitkiewicz, ks. Adam Marek, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon, burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur, wójt Gorzyc Leszek Surdy, wójt Grębowa Kazimierz Skóra oraz dyrektor WORD Kamil Kalinka.

Decyzją Prezydenta RP medalami za wieloletnią służbę zostali odznaczeni asp. szt. Stanisław Gądek (złotym), st. asp. Dariusz Pietrzykowski i asp. szt. Mariusz Borowiec (srebrnym). Odznaką „Zasłużony policjant” zostali wyróżnieni nadkom. Rajmund Murek, kom. Sebastian Szostak. Ponadto srebrny medal przyznany przez ministra spraw wewnętrznych otrzymał Wiesław Ordon, burmistrz Nowej Dęby.

Odznaczeni funkcjonariusze medale odbiorą podczas wojewódzkich uroczystości święta policji w Rzeszowie.