Rewaloryzacja parku

Andrzej Capiga Andrzej Capiga

publikacja 18.07.2019 15:37

Gmina Nisko rozpoczęła rewaloryzacji parku Miejskiego.

Nisko, Urząd GiM. Podpisanie umowy z wykonawcą. Nisko, Urząd GiM. Podpisanie umowy z wykonawcą.
Urząd GiM Nisko

Inwestycja pochłonie blisko 3 mln złotych, w tym nieco ponad 2,5 mln złotych to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Reszta to wkład własny niżańskiego samorządu.

- Projekt obejmuje między innymi częściową wycinkę obumarłych drzew i krzewów oraz  tzw. samosiejek. Przewiduje też konserwację istniejących drzew w parku, w tym pomników przyrody oraz nasadzenie nowych drzew, krzewów i roślin. Wzdłuż granic parku zostaną nasadzone krzewy stanowiące strefę buforową od strony ulicy, które będą jednocześnie bazą żerową i lęgową dla ptaków. Krzewy zapewnią ptakom również schronienie przed drapieżnikami - wylicza Waldemar Ślusarczyk, burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Dodatkowo wytyczona zostanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicze, wzdłuż której zostaną zamontowane tablice informacyjne i stanowiska do obserwacji roślin, miejsc gniazdowych oraz schronień dla zwierząt, a także elementy edukacyjno-zabawowe, ławki, kosze, stojaki na rowery oraz budki lęgowe, hotele dla owadów i skrzynki gniazdowe dla trzmieli. Planowana jest również budowa punktu widokowego.

Inwestycja ma być zakończona do połowy 2021 r.