Siedem wieków parafii Niekrasów

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 02.07.2019 16:19

- Historia Kościoła jest nie tylko nauczycielką życia, ale i wspaniałą katechezą. Mówi bowiem o miłości Boga - mówił bp K. Nitkiewicz podczas uroczystości jubileuszowych.

Siedem wieków parafii Niekrasów Eucharystyczna procesji na zakończenie Mszy św. ks. Tomasz Lis /Foto Gość

We wtorek 2 lipca (dawna data odpustu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny) świętowano 700-lecie parafii w Niekrasowie.  - Pochodzący z 1319 r. spis parafii należących do archidiakonatu sandomierskiego wymienia parafię Niekrasów. Jest to pierwsza historyczna wzmianka, potwierdzona zapisem archiwalnym - podkreśla ks. Stanisław Bastrzyk, proboszcz parafii.

Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

- Historia Kościoła jest nie tylko nauczycielką życia, ale i wspaniałą katechezą. Mówi bowiem o miłości Boga, który od momentu stworzenia, przez wcielenie Syna Bożego, Jego zbawczą ofiarę i zmartwychwstanie oraz zesłanie Ducha Świętego towarzyszy człowiekowi, dokonując wielkich rzeczy. Różnorodne próby - jakich nie brakowało w dziejach parafii niekrasowskiej, lecz wspólnota wychodziła z nich jeszcze piękniejsza - są tego potwierdzeniem. W ten właśnie sposób myśleli wasi przodkowie, nazywając drogę prowadzącą do świątyni parafialnej „drogą krzyżową”, bo przecież Najświętsza Eucharystia, podczas której uobecniają się śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, jest jej wypełnieniem. A żaden człowiek nie może się sam zbawić. Nie może zostać zbawiony przez nikogo poza Chrystusem. Stąd powinniśmy zdecydowanie reagować na każde prześmiewcze zachowanie wobec Boga, świętych czy dogmatów naszej wiary. Ludziom, którzy za tym stoją, nie chodzi bowiem o żadne szczytne ideały, lecz o promowanie ideologii prowadzącej do zniszczenia systemu wartości chrześcijańskich. Jednocześnie, jak zauważa przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury kard. Gianfranco Ravasi, nie wystarczą słowne deklaracje, zewnętrzne gesty religijne ani perfekcyjnie celebrowane obrzędy, bez różnicy w jakim rycie, jeśli zabraknie wyborów moralnych i egzystencjalnych zgodnych z Ewangelią. Podążajmy więc za Jezusem z naszymi krzyżami, aby złączyć się w tej samej ofierze i uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu. Aby cieszyć się pełnią życia. Wczytujmy się w księgę historii Kościoła, która mówi o tym, jak bardzo Bóg nas kocha - mówił podczas homilii bp Krzysztof Nitkiewicz.

Na zakończenie Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna oraz odśpiewano dziękczynne „Te Deum”, dziękując Bogu za siedem wieków istnienia parafii.

- Drugim źródłem informacji o parafii Niekrasów są archiwa watykańskie rejestrujące zapisy o składanych darach świętopietrza. Wybudowanie pierwszego kościoła w parafii Niekrasów, należy łączyć z fundacjami, które poczyniono w drugiej połowie XIII wieku. Po najazdach tatarskich powstała sieć nowych sakralnych budowli. Można postawić tezę, że niekrasowska fundacja została zrealizowana między 1254 a 1271 r. Pewnie minęło ok. 30-50 lat, kiedy po raz pierwszy w 1319 roku urzędowo został potwierdzony zapis o jej istnieniu - mówił ks. Stanisław Bastrzyk.

W okresie reformacji na terenie parafii istniały trzy zbory Kościoła ewangelicko-reformowanego. Od 1585 r. do 1635 r. w parafii Niekrasow nie było księdza katolickiego. 16 stycznia 2010 r. z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poświęcony został w Tursku Wielkim krzyż upamiętniający obecność ewangelików.

W związku z obchodami jubileuszu wydano także monografię parafii autorstwa proboszcza ks. Stanisława Bastrzyka - „Zarys dziejów parafii Niekrasow 1319-2019”.