Co dalej z komarami w Tarnobrzegu?

Marta Woynarowska Marta Woynarowska

dodane 13.06.2019 09:04

Władze Tarnobrzega podjęły kolejne kroki w celu zwalczenia niespotykanej od lat plagi komarów.

Co dalej z komarami w Tarnobrzegu? Wysokie trawy to idealne siedlisko dla komarów. Taki "busz" jest niemal w sercu miasta na osiedlu Centrum. Marta Woynarowska /Foto Gość

Wystąpienie ogromnej populacji komarów wynika z zalania w maju międzywala rzeki Wisły. Jak informuje rzecznik prasowy urzędu miasta Wojciech Lis, w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Tarnobrzega dotyczącymi niespotykanej od wielu lat plagi komarów, prezydent miasta Dariusz Bożek zwrócił się z prośbą o pomoc i podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ich populacji do urzędu wojewódzkiego, spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli terenów prywatnych. 

Prezydent wystosował pismo do Ewy Lenart, wojewody podkarpackiej, w którym zwraca uwagę, że „tylko skoordynowana na szczeblu województwa akcja, obejmująca swoim zasięgiem cały region, może przynieść zamierzony efekt i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom”.

Ponadto zwrócił się do prezesów tarnobrzeskich spółdzielni mieszkaniowych: TSM, Siarkowiec, Stare Miasto oraz TTBS z prośbą o uczestniczenie w kosztach związanych z projektem „Zwalczanie kleszczy, larw komarów i dorosłych osobników komarów na terenie miasta Tarnobrzega”. Zasugerował także przeprowadzenie odkomarzania przez same spółdzielnie na terenach prze nie administrowanych.

Dodatkowo Prezydent Tarnobrzega zaapelował do PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o wykoszenie wiślanych wałów przeciwpowodziowych, przebiegających a granicach administracyjnych miasta. Niewątpliwie wpłynie to na zmniejszenie się liczby owadów.

Jednocześnie prezydent Dariusz Bożek gorąco apeluje do wszystkich właścicieli terenów prywatnych w Tarnobrzegu, szczególnie o dużych areałach, o regularne ich wykaszanie. Jak podkreśla, tylko skoordynowane działania mogą przynieść skutek w postaci zmniejszenia ilości i uciążliwości komarów.

Miasto przeprowadziło odkomarzanie w miniony weekend. Akcja zostanie powtórzona ponownie przed 23 czerwca br.