Cudka z „Korony królów” czytała poezję

Marta Woynarowska Marta Woynarowska

dodane 10.06.2019 15:23

Aktorka z telewizyjnego serialu historycznego Paulina Lasota zachęcała do sięgania po poezję.

Cudka z „Korony królów” czytała poezję Paulina Lasota, serialowa Cudka, czytała poezję na tarnobrzeskim rynku. Marta Woynarowska /Foto Gość

Prawdziwie filmowy charakter miało podsumowanie projektu „Czytać poezję” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, które odbyło się na placu Bartosza Głowackiego. Do sięgnięcia po wiersze zachęcała aktorka Paulina Lasota, wcielająca się w telewizyjnej „Koronie królów” w postać kasztelanki Cudki, która przeczytała kilka utworów polskich poetów, w tym także tarnobrzeskich. Towarzyszyli jej przedstawiciele Tarnobrzeskiej Chorągwi Rycerskiej „Leliwa” w historycznych strojach, którym plan filmowy serialu o Kazimierzu Wielkim nie jest obcy, uczestniczyli już bowiem kilkakrotnie w kręceniu zdjęć. Oni też dali, dosłownie, wystrzałowy sygnał - wypalili bowiem z broni czarnoprochowej - do ostatniego akcentu projektu, czyli flash mob. We wspólnym jednoczesnym czytaniu wzięli udział uczniowie z tarnobrzeskich szkół, których nie przestraszył upał, oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu, od początku biorący udział w projekcie „Czytać poezję”.

Dyrektor biblioteki Stanisława Mazur dziękując szkołom, przedszkolom za udział w przedsięwzięciu, szczególne słowa wdzięczności skierowała do tarnobrzeskiego Hufca ZHP, Jednostki Strzeleckiej 2002 im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” oraz Domu Dziennego Pobytu, które wsparły książnicę w realizacji projektu.

- Celem naszej akcji było ukazanie roli poezji w życiu człowieka, co miały tarnobrzeżanom uświadamiać banery, zawierające cytaty wybitnych pisarzy, poetów. W ostatnich latach obserwujemy znikome zainteresowanie poezją wśród naszych czytelników, chętniej sięgających po prozę, stąd też zadaniem realizowanego przez nas programu było ukazanie wartości wnoszonych w nasze życie przez wiersze - wyjaśniała Stanisława Mazur, dyrektor MBP. - Akcję zainicjowały 20 maja spotkania, podczas których uczestnicy DDP czytali wiersze dzieciom. Odbył się również happening malowania wspomnianych już banerów, rozdawanie kartek pocztowych z fragmentami utworów tarnobrzeskich poetów - Doroty Kozioł i Grzegorza Kociuby oraz spotkania z autorkami popularnych książek dla dzieci - Justyną Bednarek i Małgorzatą Piekarską.

Projekt „Czytać poezję” był realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa”. Patronat medialny nad akcją objęła redakcja „Gościa Sandomierskiego”.