Z Janem i Pawłem

ks. Tomasz Lis

|

Gość Sandomierski 18/2019

dodane 02.05.2019 00:00

Ponad 120 uczniów wystartowało w finale XXII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz lokalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Nagrody zwycięzcom i uczestnikom wręczył bp Nitkiewicz. Nagrody zwycięzcom i uczestnikom wręczył bp Nitkiewicz.
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Pierwsi rywalizację rozpoczęli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Do zmagań przystąpiło ponad 100 zwycięzców eliminacji dekanalnych. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach – szkoły podstawowej i gimnazjum. Obejmował zakres wiedzy z Ewangelii wg św. Jana. Etap diecezjalny składał się z części pisemnej, w której finaliści musieli odpowiedzieć na 25 pytań konkursowych. Po sprawdzeniu testów okazało się, że kilku uczestników zdobyło maksymalną liczbę punktów i dlatego o tym, kto zajmie pierwsze trzy miejsca, decydowała kilkakrotna dogrywka.

Najlepszymi znawcami Biblii w grupie uczniów klas III–VI szkoły podstawowej zostali kolejno: Patrycja Grzybała z Sandomierza, Mikołaj Burak ze Stalowej Woli i Agata Grzegórska z Błażka. W grupie wiekowej III klas gimnazjum i klas VII i VIII szkoły podstawowej najlepszą wiedzą biblijną wykazał się Mateusz Gap z Łętowni, drugie miejsce zajął Mateusz Zmarzły ze Zbydniowa, trzecie zaś Julia Teter z Dwikóz. Uczniowie szkół średnich w ramach lokalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej musieli się wykazać znajomością Księgi Wyjścia oraz Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Pierwsze miejsce zajęła Faustyna Pachacz z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, drugie – Marcin Madej z LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, trzecie zaś – Sara Stadnik z ZSP nr 2 w Stalowej Woli. To te osoby będą reprezentowały diecezję w ogólnopolskim finale konkursu w Niepokalanowie.

Z uczestnikami konkursów spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, który pogratulował wszystkim wiedzy oraz wręczył nagrody. – Pismo Święte może nam bardzo pomóc w spotkaniu zmartwychwstałego Pana. Bóg oczywiście zwraca się do nas bardzo osobiście, po imieniu, jak do Marii Magdaleny. Ale On mówi jednocześnie przez tradycję Kościoła, przez nauczanie papieża i biskupów, pomagając właściwie rozpoznać swój głos. Jeśli to połączymy z modlitwą, owoców będzie jeszcze więcej. Życzę wam, aby ten konkurs rozpalił w każdym pragnienie lektury Pisma Świętego w tym właśnie duchu – mówił do uczestników konkursu.

Wszyscy uczestnicy finałów diecezjalnych otrzymali drobne upominki i nagrody.