Nowoczesna pracownia dla przyszłych inżynierów

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 10.04.2019 11:28

Oddano do użytku nową pracownię dla studentów mechatroniki na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu.

Nowoczesna pracownia dla przyszłych inżynierów Wstęgę przecina dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk dziekan wydziału zamiejscowego w Sandomierzu ks. Tomasz Lis /Foto Gość

To druga pracownia na zamiejscowym wydziale UJK w Sandomierzu z której będą mogli korzystać przyszli inżynierowie z zakresie mechatroniki. Pracownię wyposażono w 12 komputerów z oprogramowaniem do projektowania technicznego, drukarki do druku 3D oraz dodatkowe urządzenia służące do programowania i wykonywania nowoczesnych projektów. Koszt wyposażenia pracowni przekroczył 80 tysięcy złotych. Środki na wyposażenie pracowni komputerowej pochodziły z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystego otwarcia pracowni dokonali wspólnie prof. dr hab. Jacek Semaniak rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk dziekan wydziału zamiejscowego w Sandomierzu, Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, Wojciech Dzieciuch wicestarosta sandomierski oraz przedstawiciele sandomierskich instytucji i pracownicy dydaktyczni uczelni.

Oddaną do użytku pracownię i sprzęt komputerowy poświęcił ks. Marek Kozera.

Podczas otwarcia rektor uczelni podkreślił, że choć sam budynek wydziału nie jest obszerny to jednak o jego sile stanowią studenci i wykładowcy, którzy mają wspólny cel - dobre i fachowe wykształcenie absolwentów.

- Jest to dar naszej społeczności i cieszymy się ze ta powaga i estyma uniwersytetu jest tutaj w Sandomierzu. Nie tylko młodzieży która może dzieli naszej obecności studiować w murach uniwersytetu i posiadać dyplom o takiej samej wartości jak studenci innych kierunków studiów którzy studiują w Kiecach. To jest dobra przepustka na dalsze dorosłe życie. Myślę, że to przełoży się na sukces wielu młodych ludzi, absolwentów tego uniwersytetu tutaj w Sandomierzu - mówił prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor uczelni.

Prof. dr hab. Jacek Semaniak rektor UJK w Kielcach

O zaletach nowej pracowni i korzyściach dla studentów mówił także doktor Ireneusz Musiałek dyrektor Instytutu Technicznego na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu. - W tej pracowni studenci będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu programowania w 3D, inżynierii i wytrzymałości materiałów. Będziemy mogli stworzyć kolejną grupę, która zajmie się projektowaniem urządzeń mechatronicznych. Dzięki drukarkom możemy zaprojektować urządzenie i wydrukować. Będą tu prowadzone zajęcia z robotyki, mechatroniki, z projektowania. - powiedział doktor Ireneusz Musiałek.

Ireneusz Musiałek

Studia inżynierskie I stopnia na wydziale mechatroniki na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach trwają 3 i pół roku. Obecnie na wydziale studiuje ponad 30 osób. Burmistrz Miasta Marcin Marzec podkreślił, że w uczelni spotyka się 100-letnia historia Sandomierza w kontraście do XXI wieku, do nowoczesnego sprzętu. - Łączymy historię i tradycję z tym dynamicznym rozwojem który jest przed nami i o którym nie możemy zapominać i z którym musimy iść w parze – podkreślał burmistrz.

Marcin Marzec, Burmistrz Sandomierza

Równocześnie z otwarciem pracowni komputerowej  na sandomierskim wydziale zamiejscowym UJK odbyła się V edycja konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem rektora uniwersytetu. Kilkudziesięciu uczestników konkursu musiało rozwiązać stojący na wysokim poziomie test ze znajomości angielskiego.

- Test był na poziomie rozszerzonej matury z języka angielskiego na poziomie B2 plus, czyli poziom bardzo wysoki. Osoby, które wygrały wykazały się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego - podkreśliła doktor Małgorzata Makowska-Brzychczyk, dziekan zamiejscowego wydziału w Sandomierzu. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Konstanty Sakowski z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, drugie Mateusz Piątkowski z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu, trzecie Katarzyna Leśniak także z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej.

Podczas spotkania na zamiejscowym wydziale UJK w Sandomierzu rektor uczelni prof. dr hab. Jacek Semaniak poinformował o zmianach na wydziale związanych wprowadzeniem nowej ustawy Konstytucja dla Nauki 2.0, które dotyczą przekształcenia wydziału w filię UJK, co jak zaznaczył rektor podniesie rangę i prestiż jednostki. Poinformował także o planowanym uruchomieniu nowych kierunków studiów: administracji i pedagogiki.

Dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk dziekan wydziału zamiejscowego w Sandomierzu

Aktualnie na Wydziale Zamiejscowym UJK w Sandomierzu studenci zdobywają wiedze na kierunkach: mechatronika, kosmetologia i filologia angielska.