W drodze ku kapłaństwu

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 08.03.2019 15:27

W kościele seminaryjnym biskup senior Edward Frankowski udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom sandomierskiego seminarium.

W drodze ku kapłaństwu Ustanowienie akolitów Archiwum WSD

Wprowadzenie w posługi poprzedziły rekolekcje wielkopostne, które wygłosił alumnom ks. dr kan. Zbigniew Snarski, archidiecezjalny koordynator ds. nowej ewangelizacji oraz proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku. Tematem rekolekcji były słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Koryntian: "Miłość Chrystusa przynagla nas" (2 Kor 5,14). Uroczystą Mszę Świętą, podczas której udzielano posług, koncelebrowali profesorowie i wychowawcy seminaryjni, a przewodniczył jej bp Frankowski, który w homilii podkreślił,  że posługa lektora ma być oparta na trzech fundamentach: dignum, attende, devote. - Lektorzy mają godnie, z uwagą i pobożnie spełniać swoją posługę. Natomiast akolici mają pomagać prezbiterom i diakonom w rozdzielaniu Komunii św. jako nadzwyczajni szafarze. Mają posługiwać przy ołtarzu, ponieważ do tego zostali ustanowieni - mówił bp Frankowski. Obrzęd udzielenia posług rozpoczęło przedstawienie kandydatów przez rektora uczelni ks. Rafała Kułagę. Biskup, modląc się nad lektorami i akolitami oraz przekazując księgę Pisma Świętego i naczynie z komunikantami, wprowadził kleryków w ich nowe czynności. Posługi lektora i akolity to etapy w drodze do sakramentu kapłaństwa. Lektorowi wspólnota Kościoła powierza troskę o głoszenie słowa Bożego, zaś akolita stanowi pomoc kapłana w posłudze ołtarza.